2005. február 19., szombat                                                Országos közéleti lap                                                25-26. (16 918-16 919.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Együtt... tovább
Rendhagyó tanácskozással kezdődött a tegnapi nap szerkesztőségünkben. Az alkotó és műszaki munkatársak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-ség – lapunkra vonatkozó antidemokratikus, parancs-uralmi módszerekre emlékeztető kezdeményezését elemezték. A megbeszélésen egyöntetű vélemény alakult ki, egységes döntések születtek.
Ezek lényege:
1. A kollektíva a közösség egészét sértő provoká-ciónak minősíti a KMKSZ azon indítványát, hogy helyé-ről elmozdítsák Kőszeghy Elemér főszerkesztőt.
2. A szerkesztőség munkatársai elutasítják Erdé-lyi Gábor újbóli főszerkesztői kinevezését.
3. A munkatársak készek arra, hogy megbeszé-léseket folytassanak a lapalapítók képviselőivel, illetve szorgalmazzák a szerkesztőség felvételét az alapítók sorába.
A fórum mindhárom határozatot egyöntetű szava-zással fogadta el.
A tanácskozás után valamennyi munkatárs sietett tenni a dolgát, hogy ez a szám is a megszokott nívón és tartalommal, időben eljusson tisztelt olvasóinkhoz.

Nehéz időszak a tél a vadállomány számára, s még nehezebb lehet, ha vastag hótakaró borítja az erdőket, mezőket, amely elzárja az állatok elől az ősz-ről maradt fűféléket, avart. Ilyenkor a vadászok sem annyira a vadak kilövésével, mint inkább a bajba jutott őzek, nyulak, fácánok stb. etetésével foglalkoznak, hogy megkönnyítsék számukra a tél átvészelését. »»

Az egykori Beregszászi Konzervgyár helyén 2002-ben magyarországi tőkével alapított Nidan+ vállalatnál készülő áruféleségek egyre népszerűbbek nemcsak a Vérke-parti város fogyasztói körében, hanem megye-szerte, sőt Kárpátalja határain túl is. »»

A gyerekek, kíváncsi természetű-ek lévén, gyakorta faggatják a nagy-szülőket a múltról. Így azok, esténként mesélgetve, akarva-akaratlanul las-san, szinte észrevétlenül belopják a fiatalok szívébe a hagyományok tiszte-letét, sőt megtanítják őket egyes nép-szokások gyakorlására is. »»

Olyan széles sávú Internet-hozzáférést biztosító rendszert kapott az Ungvári Drugeth Gim-názium, amely nemcsak Kárpát-alján, hanem az egész Kárpát-medencében párját ritkítja. Ilyen rendszerrel Magyarországon is csak a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) rendel-kezik. »»

Az Uzsgorod Galériában gyak-ran váltják egymást a különböző kiállítások. E hét elején éppen a Valentin-nap jegyében nyílt itt kel-lemes élményt nyújtó tárlat. De va-jon mióta is működik ez a galéria, milyen volt a hőskora? – próbál-tam kipuhatolni az alkalmat felhasználva az intézmény igazgatójától, Sütó Miklóstól. »»

Hosszú idő óta hagyományosnak mondható, hogy a végeláthatatlannak tűnő téli holtidény végén a labdarúgó szurkolók "különbejáratú" kalendáriumá-ban a kupatornák valamelyikének a nyitánya a tavasz beköszöntét jelenti. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó