2005. február 17., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       24. (16 917.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A magyarországi média folya-matosan arról tájékoztat, hogy a Kárpátokban lehullott hatalmas mennyiségű hó miatt megismét-lődhet a 2001-es hatalmas árvíz. A Tisza vízgyűjtőjének romániai ré-szén a hóréteg vastagsága meg-haladja az egy métert. Gyors olvadás esetén ez hatal-mas árhullámot idézhet elő a Tisza mellékfolyóin. »»

Az elmúlt esztendőben 36 millió ukrán állam-polgár üdült a Kárpátaljai szanatóriumokban. Történt mindez annak ellenére, hogy az utóbbi években egyre kevesebb az úgynevezett "szociális", tehát szakszer-vezeti beutalókkal üdülők kontingense. »»

Több olvasónk is szóvá tette, hogy a nyugdíját nem kézbesítik idejében. Holott az illetékesek folya-matosan azt állítják, arról informálják a közvéleményt, hogy a Nyugdíjalap mindig pontosan, a megszokott időben utalja át a havi illetményeket. »»

A gazdasági bűnözés vidékün-kön is újabb lendületet vett 2004 folyamán. Jurij Peca milícia-ezre-des, a megyei belügyi főosztály gaz-dasági bűnözés elleni osztályának megbízott vezetője a sajtó munka-társai előtt számolt be a tapaszta-latokról, sikerekről és kudarcokról. Azt sem rejtette véka alá, hogy a bűnüldöző szervek háza táján sincs minden rendben. »»

Zizics Andor
A mezőgazdaság évszázadok óta meghatározó szerepet játszik a sík vidéken élő kárpátaljai magyar-ság életében. Így volt ez akkor is, amikor a szovjet érdekszférába ke-rülve Kárpátalján is megkezdődött a kollektivizálás, a kolhozalapítás. »»

A múlt év különösen nehéz, feszített munkával telített volt a megyei Nyugdíjalapnál. Tevékenységünk 2004 folyamán mindenekelőtt a nyugellátás javítását célzó kormányhatározatok és az elnöki rendeletek végrehajtására összpontosult. A feladatok gerincét a múlt év január 1-jétől érvénybe lépett, a kötelező nyugdíjbiztosításról szóló kerettörvény gyakorlati beve-zetése jelentette. »»

Nem mindennapian érdekfeszítő eszmecserének és parázs vitának lehettek szem- és fültanúi az ung-vári Reform Sajtóklubban az írott és az elektronikus sajtó megjelent képviselői. »»

Az idén már a szokásosnál is korábban megkez-dik, pontosabban tegnap este már megkezdték sze-replésüket az UEFA-kupában érdekelt csapatok. Az ebben a szezonban először megrendezett csoportkört túlélt együttesekhez csatlakoznak a Bajnokok Ligája csoportjainak harmadik helyezettjei, melyek nincse-nek könnyű helyzetben, és nem csak azért, mert va-lamennyien hazai pályán kezdik UEFA-kupa-szerep-lésüket. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó