2005. február 15., kedd                                                            Országos közéleti lap                                                            23. (16 916.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az elmúlt hétvége időjárása kísértetiesen hason-lított az öt évvel ezelőttihez. Akkor is februárnak ebben a szakában bénította meg hosszú órákra a megye é-letét a hatalmas havazás és a vele járó problémák. »»

Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök múlt heti kijevi lá-togatásán (melyről szombati szá-munkban részletesen beszámol-tunk) megbeszélést folytatott Olekszandr Moroz szocialista pártelnökkel, valamint Gajdos Ist-vánnal, a szocialista frakció magyar tagjával, az Ukraj-nai Magyar Demokrata Szövetség elnökével. »»

Sztefanija Zjazina
Az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában gyakran hallani arról, hogy a sztárok hátrányos helyzetű, beteg gyerekeket is örökbe fogadnak. Hol-landiában, ahol egy "tisztességes csa-lád" hat gyereknél kezdődik, szintén sokan fogadnak örökbe akár külföldi gyerekeket is. »»

A megyei oktatási és tudományos főosztály adatai szerint Kárpátalján 3 felsőfokú szakiskola, 14 szak-líceum és 3 szakközépiskola működik. Ezek a tanin-tézetek a szakoktatásban történt reformok után jöttek létre. Az elmúlt tanévben 7 szakiskola alakult át szak-líceummá és közel 4 ezer fiatal szakmunkást bocsá-tott ki. »»

A gazdák számára hosszú ideig az egyik legna-gyobb gondot az okozta, s néhol még ma is okozza, hogy nem voltak megfelelő feltételek a tej értékesíté-sére. »»

A Bundás Lajos és felesége, Viktória vezette Ludovika táncegyüttes széles körű népszerűségnek örvend, hiszen nem csupán a Bereg-vidéken, hanem egész Kárpátalján is szinte nincs olyan rendezvény, amelyen ne lépne fel. Ha csak a falunapokat vesszük, jószerével a beregszászi járás minden településén bemutatkoztak már. De ugyanúgy ismerik nevüket ha-tárainkon túl is, mivel a környező országokban is gyak-ran vendégszerepelnek. A minap Bundás Lajos koreo-gráfussal, a Ludovika táncegyüttes vezetőjével, a Be-regszászi Művészeti Iskola tánctanárával beszélget-tünk. »»

A mindennapok eseményei azt mutatják, hogy a terrorizmus rákfenéje egyre több országot fertőz meg. »»

Három éve, közel tízéves kény-szerszünetet követően szerveződött újra a labdarúgás a beregszászi járási Somban. A tetszhalott sport-ág "feltámadása" annak volt kö-szönhető, hogy négy helyi vállal-kozó úgy gondolta: csapat nélkül nem mehet tovább. Összefogásuknak köszönhetően újjáalakult a futballcsapat. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó