2005. február 10., csütörtök                                                       Országos közéleti lap                                                       20. (16 913.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Olekszandr Zincsenko állam-titkár hivatalosan is bemutatta a Kárpátaljai Megyei Állami Közigaz-gatás régi-új elnökét, Viktor Balo-gát. A tegnapelőtt Ungváron meg-tartott beiktatási protokoll-rendezvé-nyen az államtitkár részletesen vá-zolta azt, hogy az ország új elnöke, Viktor Juscsenko milyennek is képzeli a régiók önkormányzati-igazga-tási rendszerét, valamint megnevezte azokat a munka-területeket, melyek az új megyei vezetésnél prioritást kell hogy élvezzenek. »»

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium jelentése szerint az elmúlt egy hét alatt átlagosan 28,8 száza-lékkal nőtt az országban az influenzás és más heveny vírusos megbetegedések száma. »»

A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) bizonyított-nak látja, hogy legkevesebb négy mérkőzést elcsaltak az előző és a jelenlegi szezonban, s mindegyiket Ro-bert Hoyzer berlini bíró vezette. »»

2000 februárjában szintén vastag jégpáncél borí-totta a Tisza felső folyása mentén a víztükör nagy részét, amikor az emlékezetes cianidszennyezés érte a folyót. Félreverték a vészharangokat, fellármázták a nemzetközi közvéleményt, mert a méreg elpusztította a Szamos élővilágának nagy részét és a mellékfolyó torkolatától lejjebb a Tisza halállományát is tragikus mértékben megtizedelte. »»

Ki volt Valentin? Biztos egy nagyon kedves, figyel-mes férfi, aki szerelmét valami nagy dologgal ajándé-kozta meg ezen a napon, és ezért esik ez az ünnep február 14-re. Természetesen nem ilyen egyszerű a képlet, de most fellebbentjük a fátylat a nagy titokról. Ha van kedved, tarts velünk! Megtudhatod, honnan ered ez az ünnep, s néhány szerelmi praktikát is meg-osztunk veletek. »»

A mezőgazdasági tevékenység-gel évtizedeken át szinte gátlástalanul csapolták le vidékünkön és szerte a Kárpát-medencében a mocsaras te-rületeket. A lecsapolások célja az újabb művelésre alkalmas földterüle-tek nyerése volt. Azzal azonban soká-ig nem törődött senki, hogy a lápok rendkívül gazdag élővilágát semmisítik meg. »»

A Kárpáti Igaz Szó 85. születésnapja alkalmából felkereste szerkesztőségünket a Határon Túli Magya-rok Hivatalának elnöke. A látogatás apropóján készült az alábbi interjú. »»

Egyre több társadalmi szervezet, népképviselő, Európa parlamenti képviselő, európai és amerikai közéleti személyiség követeli a XXI. század elején: végre érjen véget Nagyszelmenc és Kisszelmenc kál-váriája, amely több mint hat évtizedes keserű múltra tekint vissza. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó