2005. február 5., szombat                                                Országos közéleti lap                                                17-18. (16 910-16 911.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Jurij Popovics, a megyei állami közigazgatás energetikai, közlekedési és távközlési főosztályának vezetője tájékoztatta az írott és elektronikus sajtó kép-viselőit 2004 eredményeiről. Mindenekelőtt megálla-pította, hogy a szóban forgó ágazatok mindegyike pozitív eredménnyel zárta az elmúlt évet, ám hozzá-tette, hogy a fejlődés mértéke nem azonos. »»

A Viski Kölcsey Ferenc Középiskola adott otthont a Magyar Kultúra Napja zárórendezvényének, a MÉKK Felső-Tisza-vidéki konferenciájának. »»

A Fertősalmáson megtartott szakmai konferencián (lásd la-punk keddi számát) első alka-lommal nyilatkozott a kárpátaljai sajtónak Lengyel János, a Fan-csikai Univer Konzervüzem ma-gyarországi befektetője és Sar-kadi Károly, a vállalat fancsikai üzemegységének ve-zetője a cég eddigi üzletpolitikájáról és a közeljövőben megvalósítandó tervekről. »»

Míg egy évvel ezelőtt annak adtunk hangot, hogy 2003-ban valami elkezdődött Kárpátalja iparában, most leszögezhetjük, hogy a folytatás a vártnál is jobban sikerült. Többnyire a pozitív tendenciák érvé-nyesültek és valósultak meg, ami a továbbfejlődés szempontjából egyértelműen biztató. »»

A közéletben szerepet vállaló, a közösségért ér-demben munkálkodó, sokak által vagy csupán szűk környezetben ismert, de tisztelt és megbecsült em-berek – köztisztviselők, politikusok, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, művészek, vállalkozók stb. – gyakran fejtik ki szakmai álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. »»

A magyarországi Falusi Turizmus Országos Szö-vetsége immár egy esztendeje van jelen régiónkban. Munkatársainak és az újdonságok iránt mindig nyitott kárpátaljaiaknak köszönhetően, ha lassan is, de egy-re nő azok száma, akik a vendéglátásból befolyó hriv-nyákból egészítik ki a családi költségvetést. »»

Szűk két hete maradt az UEFA-kupában érdekelt három ukrán csapatnak a felkészülésre. A Dinamo Kijev, a Sahtar Doneck és a Dnyipro Dnyipropetrovszk egyaránt külföldön készül a tavaszi menetelésre. A fővárosiak Portugáliában, a doneckiek Spanyolor-szágban, a dnyipropetrovszkiak pedig Törökország-ban próbálnak minél jobb formába lendülni. Össze-állításunkból kiderül, hogy mi újság a három ukrán élcsapat háza táján. »»

Az élet minden területén tapasztalhatjuk, hogy aki egyszer fent volt a csúcson, s valami folytán lekerült onnan, többnyire megpróbál visszakapaszkodni oda. Aztán vagy sikerül neki, vagy nem. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó