2005. január 29., szombat                                                Országos közéleti lap                                                13-14. (16 906-16 907.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Előrebocsátom, hogy Gerber Gabriella nyugal-mazott egyetemi tanárt nem azzal a céllal kerestem fel, hogy írok róla. Csak a lapunk keresztrejtvény-rova-tában nyert CD-t szerettem volna eljuttatni hozzá. Aztán felajánlotta, hogy megmutatja a grafikáit és mesél a művésztelepről, ahová tavaly nyáron meghívták. A közvetlen hangnemben folyó beszélgetés olyan "jóra" sikeredett, hogy az alábbi interjú született belőle... »»

Nem csupán a közlekedési járművek, de a járó-kelők is áldozatául esnek a csúszós, jégbordás utak-nak, járdáknak. »»

Foltin Péter
Az ungvári foglalkoztatási köz-pont előcsarnokában minden oda ellátogatónak azonnal feltűnik egy szemmagasságban elhelyezett komputer, mely egyetlen gomb-nyomás után tájékoztatja az érdek-lődőt a megyeszékhely kínálta ál-láslehetőségekről. A napokban egy másikat is üzem-be helyeztek, amelyről egy hasonló művelet elvégzé-se után a munkaadók kaphatnak információkat a pil-lanatnyi szabad munkaerő-kínálatról. Vajon mi az oda-vissza működő két rendszer gazdasági haszna? »»

A megváltozott politikai helyzet új kihívásainak megvitatása, valamint Gajdos István parlamenti kép-viselő frakcióváltásának véleményezése határozta meg az Ukrán Szocialista Párt (USZP) kárpátaljai me-gyei szervezetének Ungváron tartott ülését. »»

Az egyesek szerint Luca székeként – azok tartoznak kö-zéjük, akik az ungvári vasút-állomás építésének időszámítá-sát tíz évvel ezelőttre datálják –, mások szerint – ők a reálisab-bak – rekordidő alatt épült impo-záns létesítmény alapfunkcióját betöltve immáron kö-zel négy hónapja éli dolgos hétköznapjait. »»

A Magyar Kultúra Napja jegyében megtartott ung-vári értelmiségi fórumon számos kérdés került sző-nyegre. »»

Kegyetlenül hosszúak ezek a téli esték. A városi ember még csak-csak kimozdul néha otthonából, hogy elmenjen egy színpadi előadásra, hangverseny-re, moziba, illetve – valamivel korábban, mondjuk a munkából hazafelé menet – megtekintsen egy képzőművészeti kiállítást. Viszont faluhelyen mindez hiányzik. Marad a tévézés – vagy rosszabb esetben a kávézó, a kocsma. »»

Az ausztriai Innsbruck volt a helyszíne az idei, XXII. Téli Universiadénak. A résztvevők között immáron hagyományosan ott voltak az ukrán főiskolások és egyetemisták is, közöttük három kárpátaljai versenyző: Penyák József, Tamara Hiszem és Ivan Szkrjabin. Az ukrán sportolók 4 arany, 10 ezüst és 2 bronzérmet szereztek, ami a csapatverseny 6. helyét eredményez-te. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó