2005. január 27., csütörtök                                                         Országos közéleti lap                                                         12. (16 905.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Ivan Proskovszkij
Alig egy hónapja, hogy kézhez kapta kárpátaljai kine-vezését megyénk új főrendőre. A milícia-ezredes nem min-dennapi, érdekes egyéniség, amint azt az alábbi beszélge-tésből Önök is leszűrhetik. »»

Ha szétnézünk magunk körül, számos olyan em-bert találunk, akik valamiben mások, mint mi vagyunk. Ez a másság sokszor olyan mértékű, hogy közülünk sokan nem tudják tolerálni, nem tudják megérteni, el-fogadni. Holott senki sem elhanyagolható, fölösleges, feledhető, másodrendű vagy alacsonyabb rangú. Egy-szerűen csak más... »»

Az Opportunity egy ritka, nem a Marsról származó kőzetre bukkant a vörös bolygón. »»

Miután 1301-ben – valószínűleg méregtől – meg-halt III. András, az utolsó Árpád-házi magyar király, s utódja nem lévén, beköszöntött az interregnum, a királynélküliség időszaka, úgy tűnt, a kezükbe került területeken kiskirályokként uralkodó nagy hatalmú tar-tományurak darabjaira szedik a Kárpátoktól az Adriáig nyújtózkodó, fejét vesztett országot. »»

Hogy Téglás a tégláról kapta-e a nevét, nem tud-ni, de annyi bizonyos: valamikor a település területén téglaégető kemencék voltak. Ezek nyomai néhol ma is megtalálhatók, és építkezéskor vagy szántáskor is gyakran bukkannak régi téglákra az emberek. »»

A felfedező vélt maradványait DNS-teszttel vizs-gálják meg, hogy megoldják a százéves rejtélyt. »»

A délkelet-ázsiai szökőár okozta pusztítás áldoza-tainak száma már jóval meghaladta a 200 ezret. A szörnyű katasztrófa hírére valószínűleg sokakban fel-rémlett az utóbbi évek két kárpátaljai árvize is. Az 1998-as természeti csapás során keletkezett károkat a szakemberek a csernobili tragédia után a sorban másodikként emlegetik Ukrajnában. Alábbi összeállí-tásunkból kiderül, hogy az elmúlt száz évben milyen természeti csapások okozták a legnagyobb kárt... »»

Mindannyian hallottunk a cigány származású hír-neves prímásról, Dankó Pistáról, aki már 15 éves korában cigányzenekart szervezett és vezetett szülő-falujában. Később közkedvelt prímásként bejárta Ma-gyarországot, vendégszerepelt Oroszországban is, és mindenütt nagy sikert aratott. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó