2005. január 22., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  9-10. (16 902-16 903.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A keddi számunkban közölt helyszíni riportunkban megfogalmazott sejtésünk beigazolódott. »»

Viktor Matyasovszkijhoz
Azt már megírta a Kárpáti Igaz Szó, hogy ez év január 1-től hatályba lépett a kötelező gépjárműfelelősség-biztosításról (KGFB) szóló törvény. Azt azonban, hogy pontosan mi is ez, mi-vel jár és milyen előnyei, avagy hátrá-nyai vannak, a gépjárművezetők nem igazán értik. Ezt jelzik a szerkesztőségünkhöz címzett levelekben és a telefonhívásokban feltett kérdések is. Mi olvasóink kérdéseit Viktor Matyasovszkijhoz továb-bítottuk. »»

Az elnökválasztást követő politikai forrongások lecsendesedése után ezekben a napokban már inkább a termelő munkára koncentrál az ország, így természetesen Kárpátalja is. A zárszámadások, az évi beszámolók idejét éljük. Megyénk ágazati vezetőinek is van miről tájékoztatni a közvéleményt, mert örven-detes módon gazdasági sikerekben bővelkedő volt a 2004-es esztendő. Megnyugvással konstatálható: nem a negatívumok, hanem a pozitívumok voltak több-ségben. Túlnyomó többségben. »»

Merre halad a világ? Halad-e egyáltalán? Ha igen, milyen szerepe van abban a kultúrának, minde-nekelőtt a magyar kultúrának? Lehet-e továbbra is építeni a közművelődés hagyományos intézményeire, avagy teljesen új utakat kell keresni? Média és kultúra... Múzeumok... Örökségvédelem... Levéltárak... Könyv, olvasás, könyvtár... »»

Műfaji definíciója szerint a himnusz ünnepélyes alkalmakkor zenekari kísérettel előadott méltóságtel-jes, dicsőítő ének. Megvolt már az ókori keleti népek-nél, a hindu, az asszír, az egyiptomi himnuszok iste-neket, népek sorsát eldöntő győztes csatákat, hősöket dicsőítettek. A középkori európai latin nyelvű himnu-szok Istent, Jézust és a keresztény szenteket magasz-talták. »»

Volodimir Litvin házelnök is bejelentette, és már az Ukrán Legfelső Tanács hivatalos honlapján is sze-repel, hogy Gajdos István frakciót váltott. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az egyesített szociáldemokraták frakciójából átült az Olekszandr Moroz vezette Ukrajnai Szocialista Párt frakciójának padsoraiba.
A miértre a Kijevben tartózkodó érintettől kértünk telefonon választ. »»

Erdődy Leontin
A napokban felröppent a hír, mi-szerint eladó a Numinátor Kft. "Jól értesült" személyek már az áráról is "tájékozódtak", s terjesztették szélté-ben-hosszában. Ennek apropóján kerestük fel Erdődy Leontint, a válla-lat igazgatóját. »»

Tovább tart, sőt egyre mélyül a világ legelitebb hokibajnoksága, az Észak-amerikai Profi Jégkorong Liga válsága. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a soron következő, a 2004/2005-ös idény mindeddig el sem kezdődött, s egyre nagyobb a való-színűsége annak, hogy el is marad. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó