2005. január 18., kedd                                                              Országos közéleti lap                                                              7. (16 900.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Elöljáróban egy tévhitet kell el-oszlatnunk. Ungváron, főleg a Kor-jatovics téri piacot gyakran felke-resők körében ugyanis elterjedt a hír, hogy még ebben a hónapban kiürítik a fedett piaccsarnokot és – mint azt már évek óta rebesgetik – kitatarozzák, felújítják. »»

Csapot, ezt a Tisza menti kis települést alaposan megtiporta a XX. század történelme. Mindazt a tragé-diát, amin Magyarország és a magyarság átment, a csapiak is alaposan megszenvedték. Azzal, hogy vasúti csomóponttá épült ki, a saját sorsát pecsételte meg és lett előbb az egyik, majd egy másik unió kapujává. Története legnehezebb időszakát akkor élte át a település, amikor ideért a második világháború frontvonala. »»

– Az egyesület létrehozása az akkori időket tekintve bátor, úttörő cselekedet volt az alapítók részéről – emelte ki a 15 éves születésnapját méltató Lember-gi Magyarok Kulturális Szövetsé-gét (LMKSZ) üdvözlő beszédé-ben Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) elnöke. Galícia fővárosába sza-kadt magyarjaink a metropolis egyik legpatinásabb épületébe, a Tudósok Házába invitálták mindazokat, akik osztoztak örömükben. »»

Ukrajna vezető tömegtájékoztatási eszközei a na-pokban nyílt levelet kaptak Hleb Holovcsenkótól, a Mikolajivi Sajtó- és Tévé College igazgatójától, ame-lyet nem kisebb személyiséghez, mint Ukrajna elnö-kéhez címzett. A dokumentum lényege egy új európai jellegű-színvonalú oktatási modell kidolgozásának szükségessége. »»

Több ízben szóltunk már lapunk hasábjain arról az össznépi adománygyűjtési akcióról, melybe a világ minden országa bekapcsolódott a délkelet-ázsiai or-szágokat sújtó szökőárt követően. »»

Az utcákon gyakran találko-zunk csellengő fiatalokkal, akik-nek a szemében tanácstalanság tükröződik. Tanácstalanok, nem tudnak mit kezdeni önmagukkal. Az ok egyszerű: zsebükben ugyan ott lapul az érettségi bizonyítvány vagy az egyetemi-főiskolai diploma, de ez sovány vi-gasz számukra, mert sehol sem tudnak elhelyezked-ni, s még csak kilátásuk sem mutatkozik erre. »»

Egyelőre Kárpátalján, egész pon-tosan Beregszászban készül a február 27-én kezdődő élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonjára az OSZK Zakarpattya együttese. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó