2005. január 13., csütörtök                                                          Országos közéleti lap                                                          4. (16 897.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Maratonira, több mint nyolcórásra nyúlt a IV. összehívású megyei tanács 14. ülésszakának koráb-ban elnapolt második plenáris ülése. »»

Szabadkán üléseztek a határon túli magyar szer-vezetek vezetői, akik a kettős állampolgárság kérdé-sével foglalkoztak. A kétnapos tanácskozás végén zárónyilatkozat elfogadására került sor. A szabadkai mini-Máért ülésén nem képviseltette magát az Ukraj-nai Magyar Demokrata Szövetség. Miért? – kérdeztük Zubánics Lászlót, az UMDSZ Országos Tanácsának elnökét. »»

Az ünnepelt családi körben
A palágykomoróci Urbán Já-nos a napokban töltötte be 90. életévét. E hosszú életben a szám-talan megpróbáltatás, nehézség ellenére mégis a szép és a jó volt túlsúlyban – vallja így utólag János bácsi. »»

A bábjáték igen régi művészeti ág, melynek gyakorlása nagyon fontos az óvodás korú és elemi osztályos gyerekek számára. »»

A megyei állami közigazgatás vezetői figyelemmel kísérik az alapvető élelmiszerek fogyasztói árának alakulását. Ugyanakkor a bérhátralékok mielőbbi fel-számolását is szeretnék elérni. »»

Jóformán még ki sem hevertük az újévi és a karácsonyi mulatozás fáradalmait, a vörös kakas máris felütötte fejét és szedi az áldozatait. Ennek azonban semmi köze ahhoz, hogy történetesen a kakas évébe léptünk. A tűzesetek száma ugyanis évről évre aggasztó méreteket ölt Kárpátalján. Leginkább azonban a halálos áldozatok magas száma ad okot az aggodalomra. »»

2005. január 6-án a Bereg-szászi Járási Állami Közigazga-tás kistermében került sor a járási mezőgazdasági szakta-nácsadói hálózat alapító köz-gyűlésére. Ennek létrehozásá-ról 2004. december 17-én foga-dott el határozatot a járási tanács. »»

A körülmények összejátszása folytán az átlag-ember is történelmi események szereplőjévé válhat, mint az a tiszakeresztúri Gerendely Istvánnal is történt. Az életútja egy ponton metszette a magyar Szent Korona exodusának nyugat felé vivő útját. De milyen is volt eddig ez az egyedi, s egyben tipikus életpálya? »»

Folytatódott az olasz labdarúgó-bajnokság, csupán két és fél hetet pihenhettek a játékosok: a 16. fordulót december közepén rendezték, a követ-kező játéknapra pedig vízkereszt nap-ján, azaz január 6-án került sor. »»
Minden jog fenntartva © 2005 Kárpáti Igaz Szó