2004. december 28., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        194. (16 891.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az elmúlt vasárnap lezajlott az ukrajnai elnök-választás megismételt második fordulója, s a leadott szavazatok 98,8%-os összeszámlálása után bizton-sággal kijelenthető: Viktor Juscsenko lesz Leonyid Kucsma leköszönő államfő utóda. »»

Szilvási Zoltán
Nagydobronyt szinte mindenki a paprika- és burgonyatermesztéssel, valamint a seprűkötéssel hozza ösz-szefüggésbe. Pedig az utóbbi időben végbemenő változások, illetve a táv-lati tervek megvalósítása után a tele-pülés hovatovább kisvárosi jelleget ölthet. Ami, ha figyelembe vesszük a lélekszámát, mindenképpen indokolt. Az elmúlt időszak eredmé-nyeiről Szilvási Zoltán polgármester számolt be a Kárpáti Igaz Szónak. »»

A profilaktikai vizsgálat az egyik legfontosabb momentuma a gyermekorvosi munkának – hangsú-lyozták az egészségügyi, valamint az oktatási és tudo-mányos főosztály vezetői a megyei állami közigazga-tásban azon a kerekasztal-megbeszélésen, melynek a kárpátaljai gyerekek egészségi állapota, a pediátriai munka hatékonyabbá tétele volt a témája. »»

Előző visszapillantó kockánkban az 1960–70-es évek eseményeinek felidézésével már említést tettünk arról, hogy 1981-ben Olaszország kapott még egy futamot. Ez idő óta Imolában futják a San Marinói Nagydíjat. »»

Öblös korsók, nagy hasú Miska-kancsók, fino-man formázott és színezett edénykészletek, padlóvá-zák, dekoratív falitányérok, kifejező kisplasztikák soka-sága gyönyörködtette mindazokat az érdeklődőket, akik eljöttek Hidi Endre önálló kiállításának megnyitó-jára a megyei néprajzi múzeumba. »»

Kárpátalja-szerte is rendben, atrocitások és más "mellékzöngék" nélkül zajlott le az elnökválasztás megismételt második fordulója. Az alábbi összeállí-tásunkból kiderül, hogy néhány magyarlakta telepü-lésen hogyan, milyen hangulatban és milyen részvétel mellett zajlott a vasárnapi voksolás. »»

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium-ban immár nyolcadik alka-lommal került megrendezés-re a Hit, Remény, Szeretet Szavalóverseny. A megméret-tetésre minden évben szép számban érkeznek fiatalok a járás tanintézeteiből. »»

Szép hagyomány, hogy a Be-regszászi Művészeti Iskolában a Jézus születését megelőző na-pon ünnepi hangverseny kereté-ben méltatják a karácsonyt. A gyerekek ilyenkor ünneplőbe öl-töznek, lázasan készülnek a fel-lépésre. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó