2004. december 24., péntek                                            Országos közéleti lap                                            192-193. (16 889-16 890.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A Karácsony akkor szép...
Akkor bizony, ha fehér hóba lép. Márpedig az idei ünnepünk nemcsak szeretetben és békességben telik, hanem hóban is gazdagon érkezett.

Karácsonyra megyénket is elérte a havazás, ami-nek ünnep lévén, az átlagember örül, az útkarban-tartók viszont már kevésbé, hiszen ezzel megsokszo-rozódik a munkájuk. Vajon hogy állnak helyt – érdek-lődtünk az illetékeseknél. »»

Bonyolult és nehéz évet zár a Kárpátaljai Megyei Belügyi Főosztály. Vaszil Varcaba milícia-vezérőrnagy, a főosztály vezetője a milícia napja alkalmából tartott sajtótájékoztatóján számolt be a bűnüldöző szervek idei munkájának eredményeiről. »»

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium a napokban kiadott rendelkezése értelmében anonim telefonvonalat indít a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok számára. »»

Ott a legszebb a karácsony, ahol minél több, örömtől ragyogó arcú apróság állja körül a kellemes illatot árasztó, gyönyörűen feldíszített fenyőfát, s nézik tágra nyílt, ámuló szemekkel az ékességekbe öltözött, csillogó karácsonyfát. De milyen körülmények között is ülik meg az ünnepet a nagycsaládosok? Miként biz-tosíthat gondtalan gyermekkort a felnövekvő nemze-dék számára egy sokgyermekes család? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ a nagyszőlősi járás két településén. »»

Hidi Endre
Valamikor még az adventi időszak derekán elhatároztam, hogy elbeszél-getek egy magyar művésszel – mun-káról, családról, hogylétéről, terveiről, no és természetesen a közelgő kará-csonyról. Több név is felmerült ben-nem, végül Hidi Endre mellett döntöt-tem. Nem utolsósorban azért – vagy azért is –, mert az ismert nagydobronyi keramikus életében ez éppen a hatvanadik karácsony. »»

Géczy János
2004. május 1-jéig sokan csak ta-lálgattak, különböző elméleteket gyár-tottak, no meg aggodalommal várták a történéseket. Szomszédaink – Magyar-ország, Szlovákia és Lengyelország –ugyanis ezen a napon csatlakoztak az Európai Unió népes családjához. »»

Talán sokan emlékeznek még Zán Attilára. A futballedző csapi, majd őrdarmai sikereiről annak idején lapunkban is beszámol-tunk. A nyár folyamán azonban változtak a körülmények Őrdar-mán, s ennek következtében a tréner otthagyta a csapatot. Ám nem sokáig maradt munka nélkül: Szilvási Zoltán nagydobronyi polgár-mester invitálására elvállalta a Nagydobronyi Sport-iskola edzői tisztét. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó