2004. december 23., csütörtök                                                   Országos közéleti lap                                                   191. (16 888.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Gajdos István
"Nagy vágyam teljesülne, ha sike-rülne elérni, hogy maroknyi közössé-günk tagjai ekkorra már ne a barikád más-más oldalán álljanak egymással szemben, hanem közösen lépjünk fel érdekeink megjelenítése, védelme és érvényesítése céljából" – nyilatkozta la-punknak egyebek mellett szerkesztőségünk vendége, Gajdos István. »»

A rómaiak Pannonia provinciájában (tartományá-ban), a mai Dunántúlon már a birodalom fénykorában megjelentek az első őskeresztény gyülekezetek. »»

1858-ban, a délnyugat-franciaországi Lourdes vá-rosában egy parasztlány azt állította, hogy látomásban többször is megjelent előtte Szűz Mária, s megmuta-tott egy rejtett forrást a közeli barlangban, melynek vize csodálatos gyógyító erővel bír. »»

A keresztyénség/kereszténység, ha nem a világ legszebb, legmisztikusabb, legtöbb pozitív érzést ránk sugárzó ünnepe, Jézus, a Megváltó születésének nap-ja, de egyben a világ újjászületésének, megtisztulá-sának napja is. Izgalommal várt és örök ünnep, mint ahogyan egyik szimbóluma, az örökzöld fenyőfa is sugallja, hirdeti. »»

Annyi mindenre ráfogjuk: "szeretem", hogy ezért teljesen megszokott, hétköznapi fogalomként él a köz-tudatban. "Szeretem a szüleimet, szeretem a férjemet, szeretem a gyerekemet, a kutyámat, a virágokat stb." De vajon mi az igazi szeretet? Csupán egy érzés, egy vágy, egy fogalom vagy mindez együttvéve? És mitől van olyan hihetetlen ereje? Miért alapvető szükséglete minden embernek? Sokan sokféleképpen megfogal-mazták már, s bizonyára mindenki számára más a tartalma. »»

A keresztény vallás – a Krisztus által alapított val-lás – a történelem egyik jelentős alakítója. Hatal-mak jöttek létre és dőltek meg, uralkodó osztályok, királyi házak sorsa függött attól, mint viszonyultak a keresztény valláshoz és vezetőjéhez, a római pápához. Ezért a világ és főkép-pen Európa történelme elválaszthatatlan a keresztény-ségtől. Ebből kiindulva – áttérve szakterületemre, a képzőművészetre – leszögezhetem, a "vallásos festé-szet" része az egyetemes művészetnek. »»

A mennyek országának vannak olyan titkai, amiket csak a kisgyerekek ismernek, akik még közel vannak az éghez és a költők, akik közel vannak a kisgyerekekhez. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó