2004. december 18., szombat                                           Országos közéleti lap                                           188-189. (16 885-16 886.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Jövő vasárnap elnököt választ az ország. Harma-dik nekifutásra remélhetőleg már sikerül. A kampány tehát ismét tart, de az előzőekhez képest új elemekkel is bővült. Ezúttal azonban mégsem azokat, sokkal inkább az elmúlt napok legfontosabb történéseit fog-laljuk össze. »»

Vitalij Simonyak
A napokban méltatják szakmai ünnepüket a belügyi szervek munka-társai. Az esemény egyben az éves mérlegkészítésre is kiváló alkalom. Az idei esztendő a milícia berkeiben a kábítószer-kereskedelem elleni harc jegyében telt. Vitalij Simonyak milícia-őrnagyot, a megyei belügyi főosztály kábítószer-ellenes osztályának vezetőjét a szerzett tapasztala-tokról, a kárpátaljai helyzetről kérdeztük. »»

A batári könyvtárba betérve igencsak összehúzzuk magunkon a téli kabátot, mert a benti hőmérséklet nem sokban tér el a kintitől. »»

Mikor két évvel ezelőtt felkerestem a Nevetlenfalui Középiskolát, Petráki Marietta igazgatónő személyé-ben új embert találtam a tanintézet élén. Kellemes beszélgetőtársra leltem benne, aki nagy lendülettel, és ami talán a legfontosabb, számtalan tervvel látott hozzá felelősségteljes feladatához. Mennyit sikerült ebből megvalósítani, hogyan telnek az ukrán–magyar párhuzamos osztályokat működtető tanintézet min-dennapjai, s általában mi újság az iskolában? – tettem fel kérdéseimet az igazgatónőnek. »»

Veszi? Nem veszi? Nem kap mást! Aki késle-kedik, az elkésik! – és még mennyi hasonló cifraságot kiáltoz a piaci rikkancs ezekben a napokban is. És milyen igaza van! De mikor legyen igaza, ha nem most? Áru van garmadával. Jönnek az ünnepek. Romlik a pénz. Az év talán legnagyobb vásári napjá-nak küszöbére értünk. Holnap aranyvasárnap. Mi is szétnéztünk piacainkon. »»

A Beregszászi Művészeti Isko-lában adventi találkozóra került sor Beregszászi Olga magyaror-szági (Beregszász szülötte) mű-vésznővel a szeretet és a tisztelet jegyében, ünnepi hangverseny keretében. »»

A kárpátaljai pénzpiacon december első hetében történt változások következtében a múlt szombati lapszámunkban elsirattuk a dollárt, mivel a hi-vatalos pénzváltóknál kifogyott, illetve megvételét a bankinté-zetek olyan feltételekhez kötötték, amelyeket a még mindig messze nem európai fizetésből élő hazai átlagpolgár nem teljesíthetett. »»

Magyar vereséggel, ukrán győzelemmel, ugyan-akkor magyar továbbjutással és ukrán kieséssel zá-rult a magyarországi rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság középdöntője. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó