2004. december 11., szombat                                           Országos közéleti lap                                           184-185. (16 881-16 882.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az ukrán parlament szerdán megoldást talált a hetekig tartó belpolitikai válságra. A megoldást annak a törvénycsomagnak az elfogadása jelenti, ami al-kotmánymódosítás révén szabad utat nyitott a régóta sürgetett politikai reformhoz, valamint lehetővé tette a választási törvény módosítását. A törvényhozás rend-kívüli ülésén az ellenzéki képviselők végül azokat a javaslatokat is megszavazták, amelyek ellen egy nap-pal korábban még tiltakoztak. »»

Olga, 14 éves: Ilyen az én anyám
A családon belüli erőszak, a gye-rekek szexuális zaklatása és a jelen-ség elleni harc lehetséges eszközei – ezek a problémák szerepeltek abban az országos programban, melynek eredményeiről, tapasztalatairól Natal-ka Szamolevszka, az Ukrajnai Nőszö-vetség elnöke tájékoztatta lapunkat. »»

Bár jótékony hótakaró nem lepi még vidékünket december derekához közeledvén sem, ám az utazó ilyentájt gyakorta találkozik akkora ködfüggönnyel, hogy még az orráig sem lát. »»

Régi közhely, hogy a Szovjetunió a csodák orszá-ga volt. Ám születőben van az új: lassan Ukrajna is az lesz. »»

A hagyományokhoz híven az idén is – a Kárpát-aljai Magyar Kulturális Szövetség szervezésében – a Beregszászi Városi Művelődési Házban került sor a kárpátaljai magyar betlehemeseknek a magyaror-szági Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott találkozójára. Ezúttal tizenegy csapat mu-tatta be, miként őrizték meg községük népi kultúrájá-nak egy igen fontos és jellemző szeletét. »»

Megtartották a népművelők megyei tanácskozá-sát, amelyen kidolgozták, végleges formába öntötték és jóváhagyták a jövő évi legfontosabb rendezvénye-ket, azok lebonyolításának időpontját. »»

A téli napok mintha az illegális migránsok és a csempészek kedvére hatnának leginkább. »»

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének hátra maradt nyolc mérkőzésével befejeződött a leg-rangosabb európai kupatorna első felvonásának küzdelemsorozata. A záróakkord, a várakozásnak megfe-lelően – a hamisítatlan decemberi télelőt megcáfolandó – igazi augusztusi csillaghullást idézően csengett le. Sajnos, a hibás felhangok egyi-kének előidézője az ukrán futball első számú repre-zentánsa volt. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó