2004. december 9., csütörtök                                                     Országos közéleti lap                                                     183. (16 880.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Csak részben volt sikeres az elhúzódó ukrajnai belpolitikai válságot megoldani hivatott újabb kerek-asztal-tárgyalás. »»

Lapunk hasábjain már több alkalommal szó volt a fiatalok kábítószer általi veszélyeztetettségéről. A téma aktualitását jelzi, hogy a milícia kábítószer-ellenes osztályának munkatársai naponta tartóztatnak le drogdílereket. Joggal merül fel a kérdés: mi a helyzet iskoláinkban? Az egyik kárpátaljai oktatási intézmény a keresztény szellemű nevelés mellett a házirend betartatásával is a tanulók veszélyeztetett-ségének a minimálisra csökkentését próbálja meg – sikeresen – elérni. »»

A hajdani Ugocsa vármegye tiszántúli részén fekvő Csepében több mint két és fél száz évvel ezelőtt, a XVIII. század derekán alakult meg a görög katolikus egyházközség, mely a kezdetektől anyaegyházként működött. »»

Egy gyülekezet életében mindig nagy esemény-nek számít, ha valami olyan történik, ami lelkierőt, nagyobb bizalmat ad a híveknek. Amikor a beregsomi református gyülekezet viszszakapta az őt megillető egyházi épületeket, egy parókia építésébe kezdtek. »»

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban immár ha-todszor került sor "verébavatóra", azaz az elsősök ünnepélyes foga-dalomtételére, miszerint szófoga-dó, szorgalmas diákjai lesznek a gimnáziumnak. »»

A hét végén került sor Bátyuban a helyi refor-mátus egyházközség, a Simon Menyhért Irodalmi Tár-saság, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössé-ge, valamint az Intermix Kiadó közös rendezésében az Egyetlen bűnük magyarságuk volt című helytörténeti konferenciára. A rendezvény – melynek elnöke Gort-vay Erzsébet irodalomtörténész, a MÉKK társelnöke volt – résztvevői a 60 évvel ezelőtt ártatlanul elhurcolt magyar férfiakra emlékeztek. »»

A betlehemes játék résztvevőinek száma rend-szerint öt fő. Ennél nagyobb létszámú csoport megne-hezítené a házba való sima bejutást, a betlehemes játék zavartalan eljátszását. »»

Nyolc mérkőzéssel finiselt a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre mezőnyének egyik fele. Négy csoportban választ kaptunk a még megválaszolatlan kérdésekre, kiegyenesedtek a kérdőjelek. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó