2004. november 25., csütörtök                                                   Országos közéleti lap                                                   175. (16 872.) szám


Kárpáti Igaz Szó

1976 tavaszán egy reszketeg, öreg kézzel írott levelet hozott a posta. A feladó Mécs László volt. A címzett pedig... Nos, ez kiderül a továbbiakból. Hosszú évtizedek múlva így találkoztam a Költővel – újra... »»

Az ungvári várat láto-gató külföldi turistacsoport egyik tagja tette fel a kér-dést a tárlatvezetőnek: igaz-e a legenda, mely szerint éj-szakánként egy fiatal lány szelleme bolyong a vár kihalt termeiben... »»

Roxolana Ivancso, a Megyei Pszichiátriai Klinika osztályvezetője szerint a legtöbb betegség lelki ere-detű, hiszen test, lélek és szellem csak egységben szemlélhető. Hasonló véleményen van Valentina Szoszljuk, az Ungvári 19. Sz. Középiskola pszicho-lógusa: »»

Milyen hatással van Magyarország EU-csatlakozása a magyar kisebbsé-gek sorsára? Nagy ugrásról álmodozni nem érdemes, inkább az utazás és a munkavállalás terén tapasztalhatók ap-róbb örömök és rendszeres boszszú-ságok. »»

A XIII. század derekán új hatalom emelkedett fel a közép-európai régióban: a Német–Római Birodalom-hoz tartozó Cseh Királyság, melynek tehetséges ura, az 1253-ban trónra lépő II. Ottokár Cseh- és Morva-országon kívül a magáénak tudhatta Alsó-Ausztriát, Stájerországot, Karintiát, a mai Olaszország északke-leti részén fekvő Friault, valamint a jelenleg Horvátor-szághoz tartozó Isztriát, s így a Szudétáktól az Adriai-tengerig ő uralta a birodalom délkeleti tartományait.»»

Az első kínai államok a Huang-ho alsó folyásánál (de nem a nagy folyó torkolatvidékén), illetve a Huang-ho és a Jangce középső folyása közötti területen jöttek létre a bronzkorban, a Kr. e. II. évezred folyamán. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó