2004. november 18., csütörtök                                                   Országos közéleti lap                                                   171. (16 868.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Viktor Pogorelov két éve, az időközi polgármester-választá-son indulva nyerte el az ungvá-riak döntő többségének bizal-mát. Polgármesteri pályafutá-sáról, sikerekről és gondokról, a város előtt álló jövőképről szól az alábbi beszélgetés. »»

Megyénk valamennyi felsőoktatási intézményé-ben ünnepeltek a fiatalok. »»

Lapunk a magyarországi vízumkötelezettség be-vezetése óta kiemelten foglalkozik a kérdéssel, az igényléssel kapcsolatos lényeges tudnivalókkal. »»

Mélységes meggyőződésem: felelősségteljes döntések időszakát éljük. Ez távolról sem valami szólam, szokásos hivataloskodó megállapítás. Most valóban döntenünk kell: kit választunk meg Ukrajna elnökének. »»

Engedtessék meg, hogy most ne idézzem fel mindazt a sok megpróbáltatást, fizikai és lelki terrort, melyet a Mi Ukrajnánk huszti vezérétől az immáron Balassi Bálint nevét viselő magyar iskola tanárainak, diákjainak és a szülőknek el kellett szenvedniük. »»

Dupka György
A kárpátaljai magyarság akkor még egyetlen szervezete, a KMKSZ és az ukrán nacionalisták szerve-zete, a RUH Ukrajna függetlenné válása idején még közösen örült az elnyert függetlenségnek. Azóta vi-szont nagyot változott a helyzet. »»

A kárpátaljai átlagembernek néhány évtizeddel ezelőtt eszébe sem jutott valutát vásárolni. »»

Már megszokhattuk, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség időről időre feldobja a Tisza-melléki járás néven futó labdáját. Eddig azonban valahányszor szóba került ez a téma, soha nem történt érdemi lépés az esetleges kivitelezés irányába. Gaz-dasági és szociális elemzők állítják: azért nincs gya-korlati előrelépés, mert voltaképpen teljességgel élet-képtelen az elképzelt közigazgatási-területi egység ötlete, a gyakorlatban ez az egész inkább csak egy légbuborékra hasonlít, nem pedig egy komoly, gazda-sági és szociális előnyekkel járó kezdeményezésre. Mi most arra vállalkoztunk, hogy több oldalról köze-lítjük meg a kérdést, s kizárólag az olvasóra bízzuk a következtetés levonását, a projekt életképességének a megítélését. »»

Bármennyire is "csikorognak a kerekek", Kárpát-alján még mindig a labdarúgás a legnépszerűbb sportág. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó