2004. november 11., csütörtök                                                   Országos közéleti lap                                                   167. (16 864.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Többszöri halasztás és időpont-módosítás után holnap Budapesten ülésezik a Magyar Állandó Érte-kezlet (Máért). »»

Vaszil Varcaba
Azt követően, hogy éveken át tartó stagnálás után nemrégiben ismét gyors és tartósnak tűnő emelkedés-nek indult megyénkben a bűnözés, az idén végre sikerült gátat vetni a növe-kedésének. Mint arról Vaszil Varcaba, a megyei belügyi főosztály vezetője beszámolt, az eredmények elsősorban a hozzáállás-ban bekövetkezett változásoknak köszönhetők. A bűn-üldöző szervek ugyanis nagyobb hangsúlyt helyeztek az úgynevezett rejtett bűncselekmények feltárására. »»

A kárpátaljai járások és városok problémáiról, a legsürgősebb feladatokról egyeztetett Ivan Rizak a járási közigazgatások vezetőivel, valamint a polgár-mesterekkel. A tanácskozáson elsősorban a terület-fejlesztés és a szociális szféra helyzete, mindkettő tö-kéletesítésének lehetősége szerepelt napirenden. »»

Több objektív ok mellett az augusztusi üzem-anyag-árrobbanás egyik hol kevésbé, hol nyíltabban titkolt motivációja az egyre hatalmasabb méreteket öltő benzinturizmus megszüntetése volt. »»

Háromfajta vírusos influenza támadástól tartanak az idén télen az egészségügyi szakemberek Ukrajná-ban. »»

A hetvenes éveit taposó nagypaládi Tóth Ilona ahhoz a nemzedékhez tartozik, melynek tagjai kama-szokként élték át a második világháború eget-földet megrázó viharát, a felnőtt kor küszöbén lettek tanúi a társadalmi-gazdasági fejlődés menetébe belekontár-kodó "szocialista kísérlet" beindulásának, s már nyug-díjasokként szemlélhetik, hogyan tér vissza falvainkba a piacgazdálkodás. »»

Engedtessék meg, hogy volt magyar szakos diák-ként, személyes emlékeimmel vezessem be a Liza-nec Péter professzorral, a filológiai tudományok dok-torával készült interjúmat. »»

Ivan Rizak, a megyei állami közigazgatás elnöke a napokban találkozott a járási és városi oktatási osztályok vezetőivel. A megbeszélésen a tanintézetek anyagi-műszaki bázisa, a tankönyvellátás és egyéb fontos kérdések kerültek napirendre. »»

Nemrégiben lapunkból tud-hatta meg az olvasó, hogy az elmúlt bajnoki idényben kivívott 4. helynek köszönhetően az immá-ron Zakarpattya nevet viselő Vik-tor Csernov vezette felső ligás ungvári női kézilabdacsapat jogot szerzett a nemzetközi kupaszereplésre és részt vesz a Challenge Kupa idei küzdelmeiben. A klubvezetés – Vladiszlav Hrihonyin elnök és helyettese, Jurij Beszkid – azonban nem elégedett ezzel a teljesítménnyel és a sokkal merészebb terveiket a jövőben a Szerhij Novi-kov–Borisz Petrovszkij edzőpárossal kívánja megvaló-sítani. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó