2004. november 9., kedd                                                         Országos közéleti lap                                                         166. (16 863.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Amint azt előző számunkban már jeleztük, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség legutóbbi kibővített elnökségi ülésén egy országos magyar párt létrehozá-sáról döntöttek. Az Ungváron tar-tott tanácskozáson az országos magyar érdekvédelmi szervezet megyei, járási és városi középszintű szervezeteinek vezetői mellett részt vettek a hágón túli szervezetek képviselői is. »»

Sokan csak legyintenek annak hallatán, hogy va-lamilyen méregfélét találtak Magyarországon a bol-tokba került fűszerpaprikában. No és? Nekünk ez iga-zán nem árt, hozzászoktunk mi már mindenhez, ami árt és mérgező. Az ilyen megállapításokkal azonban aligha érthetünk egyet. Az ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül az asztalra, mit fogyasztunk el. A magyarországi eset már csak azért is tanulságos, hogy rávilágít erre a nem is oly lényegtelen problémá-ra. »»

Ha egyszer esik meg az emberrel az a roppant kellemetlen dolog, hogy vonata késése miatt nem éri el a csatlakozást egy másik járatra, s emiatt felborul a napi programja, bosszankodik egy sort, de viszonylag hamar túlteszi magát rajta. Amennyiben egy hónap elteltével újból kibabrál vele a vasút, akkor már kinyílik a bicska a zsebében, s okkal-joggal háborodhat fel az utasokat semmibe vevő eljárás ellen. De mit szóljon akkor, ha két hónapon belül – hogy stílszerűen fogalmazzak – háromszor siklatja ki napirendjét az "emberközpontú" vasút?... »»

Vajon melyik helység jut eszébe az olvasónak a vasúti dinasztiák kifejezés hallatán? Persze, hogy Bá-tyu, ahol az elmúlt időkig a lakosság 70 százaléka a vasút szolgálatában állt. »»

Vidékünkön számos tanintézet foglalkozik esztéti-kai neveléssel, több művészeti iskolában oktatnak ze-nét, táncot, képzőművészetet. De csak egyetlenegy van közöttük, amelyik kizárólag a képzőművészet iránt vonzalmat érző fiatalság tudásának gyarapítására hi-vatott: a Munkácsi Mihály Képzőművészeti Iskola. S ta-lán mondani sem kell, hogy Munkácson található... »»

Az idén november 5-én került sor a Bethlen Gábor nevét viselő Beregszá-szi Magyar Gimnázium jövőre érettségi-ző növendékeinek hagyományos sza-lagavató ünnepségére. »»

Novemberben, a termés betakarítása után is akad tennivaló a házikertben, a gyümölcsösben. Az egyik legfontosabb teendő a lehullott, beteg gyümölcs összeszedése. De érdemes a faleveleket is össze-gyűjteni és elásni vagy elégetni, mert ezek képezik a különböző fertőzések melegágyát. »»

A hétvégén a beregszászi református templom-ban került sor az egyházkerületi presbiteri szövetség konferenciájára. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó