2004. november 6., szombat                                            Országos közéleti lap                                            164-165. (16 861-16 862.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Aki manapság végigmegy Beregszász Ivan Franko utcá-ján, óhatatlanul felfigyel arra az impozáns épületre, amely-nek bejárata a finommecha-nikai üzem adminisztratív épü-letének udvarából nyílik. »»

Kárpátalja szellemi életében fontos szerepet játszó intézmény az Ungvári Közművelődési Szak-középiskola. Falai közül kerültek ki a művelődési élet mai "napszámosai", akik nemcsak megyénk kulturális életének szervezői, hanem Kárpátalja határain túl is ápolják a kultúra, a szellem kincseit. A tanintézet olyan egykori tanítványokkal büszkélkedhet, mint Ivan Popo-vics kiváló művész, Larisza Bilak és Galina Usenko érdemes művészek, a Kárpátaljai Megyei Ukrán Ze-nei-Drámai Színház tagjai, hogy csak néhányat említ-sünk. »»

Mint arról lapunkban már beszámoltunk, a kárpát-aljai magyarság döntő többsége Viktor Janukovics kormányfőre adta voksát az elnökválasztás első fordulójában. Az adatok elemzése nyomán azonban igen változatos kép bontakozik ki. »»

A második játéknap 8 mérkőzésével befejeződött a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének 4. for-dulója, amely nemcsak méretes meglepetésekkel tette magát emlékezetessé, hanem egyes favoritok számára már a továbbjutást is jelentette. »»

Szakmai ünnepük elő-estéjén Molnár Gábort, az Ungvári Járási Állami Köz-igazgatás Munkaügyi és Szociális Védelmi Osztályá-nak vezetőjét kértük meg, hogy adjon rövid áttekintést munkájukról. »»

A sertés felvásárlói ára hónapról hónapra emel-kedik. Ennek ellenére tovább csökken a sertésállo-mány Kárpátalján. Azok, akik a felszámolás mellett döntöttek, a jobb árak ellenére sem gondolták meg magukat, illetve "fehér hollónak" számítanak azok, akik mégis megtették. »»

A hét elején Magyarországon bejelentette a MOL, hogy egy forinttal csökkenti az üzemanyagárakat. »»

A nemzetbiztonsági szolgálat megyei főosztályá-hoz érkező lakossági beadványok, panaszos levelek elbírálása, feldolgozása és megválaszolása a hatá-lyos törvény és az ide vonatkozó elnöki rendelkezés értelmében történik. A megyei főosztály vezetői általi személyes ügyfélfogadás pedig a kifüggesztett idő-pont-beosztás szerint zajlik. »»

Pinte Kálmán nagydobronyi olvasónk az alábbi panaszos levéllel kereste meg szerkesztőségünket: »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó