2004. október 30., szombat                                             Országos közéleti lap                                             160-161. (16 857-16 858.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Kereken tíz éve annak, hogy a magyarországi piacokon forgalomba került, Kárpátaljáról származó fűszerpaprikáról kiderült, hogy hamisítvány. »»

Aligha van olyan kárpátaljai magyar család, amely ne testközelből tapasztalta volna, milyen is "felsza-badítottnak" lenni. Ugyanígy kevés család mondhatja el, hogy egyetlen tagját, rokonát sem hurcolták el évekig tartó háromnapos malenykij robotra. A dologról persze évtizedeken át hallgattak, legfeljebb csak félve és egészen bizalmas körben mertek beszélni a tragi-kus eseményekről. »»

Számos közvélemény-kutatás, szociológiai felmé-rés eredménye szerint megyénk lakosságát erősen aggasztja a korrupció, a hivatalnokok és a közélet más területein tevékenykedők pénzsóvár viselkedése. »»

Háromnapos látogatást tettek Kárpátalján a HTMH vezető munkatársai, melynek célja – ahogy azt Szabó László főosztályvezető megfogalmazta – em-berközelben megismerkedni azokkal, akiknek sorsá-val a hivatal, annak munkatársai foglalkoznak. »»

Múlt szombati lapszámunkban Jurij Fogel, az Ungvári Távfűtő Vállalat igazgatója optimistán nyilatko-zott a fűtési idénnyel kapcsolatban. »»

A Kijev–Odessza gyorsforgalmi főútvonal megépí-tése mellett kétségtelenül a Kijev–Csap főútvonal fel-újítása a 2004-es év legnagyobb hazai közúti beruhá-zása. »»

Előfizetőink már megszokhatták: a Kárpáti Igaz Szó úgy nyit újabb fél évet, hogy játékos formában igyekszik meghálálni az olvasói hűséget. Feltétele-zem, mindenki kitalálta – hiszen reményeink szerint negyedik alkalommal kerítünk rá sort –, hogy lapunk újabb tárgynyeremény-sorsolásra készül. »»

Beregújfalu az utóbbi egy-két évben komoly fejlő-désen ment át. Az idén két örömteli esemény is történt a községben: eljutott a földgáz a lakóházakba és a közintézményekbe, valamint a napokban új iskolát avattak. A tanulók és a pedagógusok egy olyan mo-dern, minden igényt kielégítő oktatási intézményt ve-hettek birtokukba, amely párját ritkítja az egész bereg-szászi járásban. »»

Immár hetedik alkalommal került megrendezésre Técsőn a II. Rákóczi Ferenc nevét viselő versmondó-verseny, amely a Nagyságos fejedelem haza- és szabadságszeretetét, valamint népeket egyesítő esz-méit tűzte zászlajára. Az idei témát a kárpátaljai ma-gyarság történetének egyik fontos és szomorú ese-ménye, 1944 ősze szolgáltatta, amikor Kárpátalja magyar és német férfilakosságát elhurcolták a sztálini lágerekbe. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó