2004. október 28., csütörtök                                                     Országos közéleti lap                                                     159. (16 856.) szám


Kárpáti Igaz Szó

Roman Snicer
1962-ben pedagógus szülők gyermekeként látta meg a napvilá-got az ungvári járási Perecseny-ben. Már gyermekkorában kiderült muzikalitása, szülei be is iratták a zeneiskolába. Később a katonai pálya felé vonzódott, ám végül az egészségügy mellett döntött, s sebész lett. »»

A BGL-konferenciáról először 2002-ben hallot-tam, amikor Marosvásárhelyen tartották azt. A rövidítés a Bolyai-Gauss-Lobacsevszkij névhármasra utal, de a konferencia teljes neve: A nemeuklidészi geometria a modern matematikában és fizikában. A konferencia ötlete Jenkovszky László, Kijevben élő magyar fizikus-tól származik. »»

India bámulatosan gazdag rege- és monda-kincsének Visnu alakjához kapcsolódó köre még az ókor folyamán, az i.e. V–III. században alakult ki. Bár megformálódása így közel harmadfél ezer évre nyúlik vissza, ez a mondaanyag mégsem tekinthető pusztán az ókori India kulturális hagyatékának. Újind nyelvekre lefordítva ma is ismertek és közkedveltek Indiában ezek a mondák, elbeszélésanyaguk és alakjaik ma is ihletik az ind képzőművészetet, szín- és táncművésze-tet egyaránt. »»

...Néhány napja találkoztam vele egy ünnepi ren-dezvényen: a népművészet érdemes mestere címet, az ezzel járó okmányokat és jelvényt vehette át. »»

Aki megszületik e földre, az nyomban eljegyzi ma-gát a halállal. Az életünk véges. Kinek így, kinek úgy jön el a vég. Valaki gyermekként, mások ifjan, néme-lyek egész emberöltőt élve járják be e siralomvölgyet. Aki eltávozik a nemlétbe, vagy az örök életbe, annak talán könnyű. Akik maradnak, azoké a fájdalom. Az örök és megváltoztathatatlan törvény szerint az élet megy tovább. Gyásszal a szívben érzi, szenvedi az itt maradó a tovatűnt hiányát. Mert ahogy a költő mondja: "Többé soha nem gyúl ki halvány–furcsa mosolya. Szegény a forgandó szerencse, hogy e csudát újólag megteremtse." »»

A hagyományokhoz híven vasárnap újra megszó-lalnak majd a harangok, hogy templomba invitálják a híveket. Ezúttal azonban a harangok nem csupán a gyülekezetek tagjaihoz szólnak, hanem az elnökvá-lasztáson induló jelöltekért is. A választási kampány előrehaladtával ugyanis egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy maguk az egyházak sem csupán a hívek lelki ápolására összpontosítják a figyelmüket, hanem a hívek politikai irányultságának az igazgatására is, ami azt jelenti, hogy maguk az egyházak sem akarnak mindössze külső megfigyelői lenni az országban zajló eseményeknek. »»

Mintha pillanatfelvételeket látnánk, úgy jelennek meg a sziklafalakon a vágtató vadlovak, az öklelőző bölénybikák, a fejüket a vízből kiemelő, agancskoro-nájukat magasra tartó, úszó szarvasok – egy rég letűnt kor magasrendű művészi alkotásai. Mellettük pedig ott találjuk a kőből vagy csontból kifaragott, nemegyszer elnagyolt, de néha meglepően apróléko-san, nagy műgonddal kidolgozott szobrocskákat. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó