2004. október 26., kedd                                                          Országos közéleti lap                                                          158. (16 855.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A Kijevi Ukrajna Kultúrpalotában került sor az Ukrajnai Nemzeti Kisebbségek II. Közgyűlésére. Sok-nemzetiségű megyénket 200 fős küldöttség képvisel-te, melyben a magyar társadalmi, érdekvédelmi, szak-mai szervezetek mellett természetesen ott voltak a román, a szlovák, a roma, a német, a zsidó, a bela-rusz és más közösségeket tömörítő szervezetek kép-viselői is. »»

Kövér László
Az '56-os magyar forradalom és szabadságharc hőseit segítette az egész szabad világ, de együttérez-tek velük itt, a vasfüggöny innenső oldalán, Kárpátalján is. A bátrabbak (Gálocson, Nagyszőlősön, Kaszony-ban és Ungváron) tevőlegesen is kiálltak mellettük, miközben szabadságukat, sőt életü-ket is kockáztatták. A napokban rájuk és magyaror-szági példaképeikre emlékezett a világ, ezen belül Kárpátalja magyarsága. »»

1998 novembere ma is kísért. Akkor több mint száz éve nem látott pusztítást végzett vidékünkön a Tisza és szinte valamennyi mellékfolyója. S a megye lakossága még szinte ki sem lábalt a sokkhatásból, amikor 2001 tavaszán újra, ha lehet, még nagyobb erővel támadtak az elemek. Azaz be kellett látnunk, hogy a tragédia bármikor megismétlődhet. »»

"Szolgálat és tanítványság" mottóval rendezték meg október 24-én a református gyerekek számára a körzeti szavalóversenyeket. A megmérettetés három helyszínen – Beregszászban, Dercenben és Harang-lábon – zajlott összesen 256 résztvevővel. »»

Szinte napra pontosan egy év telt el azóta, hogy csak vízummal utazhatunk Magyarországra. Kárpát-alján 2003. október 20-tól igényelhető az utazási engedély. Ami nagyon lényeges: ingyenesen, legaláb-bis a rövid időtartamú, C-típusú vízum. A D-típusúért májustól ismét fizetni kell, 50 eurót. A vízumrendszer bevezetése óta eltelt egy év tapasztalatairól, a változásokról, a legfontosabb tudnivalókról kérdeztük Viski Jánost, Magyarország ungvári főkonzulátusának vezető konzulját. »»

Mit észlel az Európai Unió határainak közelségé-ből egy ismert Ung-vidéki vállalkozó, a megyei képviselőtestület tagja. Hogyan ítéli meg az ungvári járásban beindított nagyszabású beruházások jelen-tőségét, mi lehet a fejlődés záloga? – kérdeztük egye-bek mellett Palkó Lászlótól, a Pacobo közösvállalat vezérigazgatójától, a megyei tanács képviselőjétől. »»

A gyerekek számának csökkenése Kárpátalja szinte minden magyar középfokú oktatási intézményét elérte már. Nem kivétel ez alól a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola sem. A Felső-Tisza vidéki település ma-gyarságát ráadásul az elmúlt bő évtizedben jelen-tősen sújtotta a kivándorlás, számtalan család telepe-dett át elsősorban az anyaországba. Természetesen vitték a gyerekeket is. Ezenkívül is sok gyerek tanul odaát. S nem kedvez a tanulók száma növekedésé-nek a negatív születési mutató sem. »»

Magyar–ukrán és ukrán–magyar iskolai biológiai szótár jelent meg az Intermix Kiadó gondozásában, a Credo Alapítvány támogatásával. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó