2004. október 12., kedd                                                           Országos közéleti lap                                                           150. (16 847.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Javában benne járunk az ősz-ben. Aki teheti, az már az estéket meleg, fűtött lakásban tölti. Az em-ber már csak olyan, hogy inkább fizet, mint hogy fűtetlen, hideg la-kásban üljön. Persze, azok a csa-ládok, melyek a meleget csak a fűtési idény kezdetétől várhatják, némi hátrányban vannak. Számukra bizony egyáltalán nem mellékes, hogy a hőközpontok felkészültek-e a télre, a távveze-tékeket sikerült-e kijavítani a nyáron. »»

Rendhagyó módon méltatták a település napját Visken. Az egykori koronavárosban az emlékezés jegyében telt a délelőtt. Előbb az 1945-ben lerombolt turulos emlékmű alapkövét helyezték el, majd a református templom mellett felavatták a sztálini terror áldozatainak domborművét. »»

Ma még nem közismert vidékünkön, de egyre nagyobb népszerűségre teszt szert a most kilenc éve alakult Kárpátok Alapítvány. A Kárpátok – Eurorégióval megegyező területen és országokban, de attól telje-sen függetlenül működő alapítvány vezetői a napok-ban Ungváron összegezték munkájuk eredményeit, tervezték a jövőt. »»

Svédország–Magyarország 3-0. Az eredmény lát-tán fölöslegesnek tűnik bármiféle kommentár. A mérkőzést látva pedig úgy tűnik, nem a játékosok, hanem a szövetségi kapitány volt az, aki a legjobban szerette volna a győzelmet. »»

Itt van az ősz, az első borongós, esős, szeles na-pok, s ebből következően közeledik az első influenza, a vírusos járványok ideje. Hogyan kerülhetjük el gyer-mekeink megbetegedését, mire ügyeljünk, kérdeztük dr. Ljáh Erzsébettől, az Ungvári Városi Gyermekpoli-klinika vezetőjétől? »»

Évek hosszú során – ahogy a költő mondaná – rozsda marta a szovjet érában szinte mindvégig patinásan csillogó bátyui vasúti csomópont fényét.
A teherforgalom révén egykoron országos hírne-vet szerzett átrakodó állomás a rendszerváltás utáni években hullámvölgybe került. Kis túlzással élve, voltak olyan napok, amikor csak véletlenül tévedt be ide egy-egy szerelvény, ami bizony az itt dolgozók fizetésén is meglátszott. »»

Veres Péter beregszászi festő halálával ismét megfogyatkozott egy fővel a kárpátaljai magyar képző-művészek amúgy sem népes gárdája. Az érzékeny veszteségre természetesen nem lehet teljes gyógyír, mégis örömteli és figyelemreméltó, hogy esetében az utánpótlás biztosítottnak látszik. Lánya, Veres Ágota ugyanis az édesapja nyomdokain indult el, az ő hiva-tását választotta. »»

Mihajlovics Anna, a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola pszichológusa eredeti szakmája szerint franciatanár. A Lucki Állami Egyetemen szerez-te meg lélekgyógyászi képesítését másoddiplomás-ként. Tizedik éve dolgozik gyermekpszichológusként. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó