2004. szeptember 30., csütörtök                                                 Országos közéleti lap                                                 144. (16 841.) szám


Kárpáti Igaz Szó

A televíziós csatornák is beszámoltak arról, hogy a Toutatis névre keresztelt kisbolygó olyan közel került a Földhöz, hogy akár katasztrófát is előidézhet. Egyes hírek szerint a 4 kilométer átmérőjű kisbolygó becsa-pódása egymilliárdnál is több ember életét olthatná ki, s gyakorlatilag megsemmisíthetné a civilizációnkat is. Az űrkutatók szerint utoljára a XIV. század közepén került olyan közel egy hasonló méretű égitest boly-gónkhoz, mint ezúttal a Toutatis. S egyes számítások szerint több száz évig nem is kell tartani a mostanihoz hasonló katasztrófaveszélytől. »»

Fancsikáról az első írásos tör-ténelmi adat 1356-ból származik, s ez Fanchyka formában közli a nevét. A község a századok folya-mán többször elpusztult, de min-dig újjáépült. Nevének eredetéül a legvalószínűbb értelmezés szerint egy régi magyar személynév, a Foncs – Fancs szol-gált. »»

Hajdanán az 1272-ben még Felszásznak, 1355-től viszont Királyházának nevezett Tisza menti telepü-lés, valamint a fölé magasodó hegyen álló királyi ház (latinul: Domus regalis) volt az Ugocsa megye terü-letére kiterjedő királyi erdőuradalom központja. A má-ra megsemmisült királyi ház köré 1272 és 1325 között húzták fel a folyóvölgyben futó Só-utat védő erődít-ményt, melyet 1315-től kezdődően Nyalábvárként em-lítenek a források. »»

Pürrhosz (latinosan: pyrrhus), a görögországi Épeirosz királya – összeütközésbe kerülve Rómával – kezdetben győzelmeket is aratott az így kirobbant háborúban. Ám ezek olyan emberveszteséggel jártak, hogy az uralkodó így sóhajtott fel: "Még egy ilyen győzelem és elveszünk". (Más változatban: "Még egy ilyen győzelem és nem lesz hadseregem"). S azóta is pyrrhusi győzelemnek nevezzük a vereséggel felérő győzelmet, amilyenre a magyar történelemben is találunk példát. »»

Számos rövid, gyors futású folyó fakad a perui Andok nyugati lejtőin, melyek lerohanva a Csendes-óceánra néző völgyekből, életet visznek a sivatagos partvidékre. Ezen a forró, napégette tájon maga a ter-mészeti környezet szorította rá az emberi csoportokat, hogy akárcsak az egyiptomi Nílus-völgyben, vagy a Tigris és az Eufrátesz által öntözött Folyamközben, egymással összefogva, társadalmakba szerveződve, öntözéses földműveléssel biztosítsák a mindennapi kenyerüket. Míg odafenn, a roppant hegyek közötti keskeny völgyekben rá kellett jönniük, miként alakít-hatnak ki teraszokat a lejtőkön, s hódíthatják meg a földművelés számára a hegyoldalakat. És megszü-letett a civilizáció... »»

"Ismerd meg önmagad" – tanácsolta Szokratész, az ókori görög filozófia egyik nagy alakja – nehogy az érzelmek pusztítóvá, vagy önpusztítóvá váljanak. A gyűlölet, a harag rossz tanácsadó, és ezt már eleink is tudták. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó