2004. szeptember 18., szombat                                        Országos közéleti lap                                        137-138. (16 834-16 835.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Vaszil Andrusz
Hiába várták a Kárpátaljai Ma-gyar Tanárképző Főiskola képvi-selőit arra a munkabizottsági egy-eztetésre, melyre tegnap délelőtt került sor Ivan Rizak jelenlétében. A megyei állami közigazgatás elnöke tájékozódás céljából hívta össze azt a munkabizottságot, melynek célja a Beregszászi Városi Tanács és a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola közötti tulajdonjogi vita békés, peren kívüli megegyezésének előkészítése. »»

Nem az Alan Sillitone nagyszerű kisregényéből készült világhírű film, s nem is az alig pár hete befejeződött XXVIII. Nyári Olimpiai Játékok adják a párhuzamot, hanem sokkal inkább Mecser Lajos, a 60-as évek egyetlen nemzetközi szintű eredményeket produkáló magyar "futógépe", valamint a Nagybere-gen élő Kún Károly közötti hasonlóság. Napjainkban ugyanis mindketten méhészkednek, meglehetősen magukra hagyatottan. »»

Akarnak-e a kárpátaljai magyarok kettős állam-polgárságot? S ha megkapják, hogyan élnek majd vele? Nem fenyeget-e az a veszély, hogy felerősödik az elvándorlás és földijeink tömegesen települnek át az anyaországba? Ilyen és hasonló kérdések merül-nek fel a magyar Országgyűlés döntése nyomán. Mi ezekre kerestük a választ megyeszerte. »»

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, az Illyés Közalapítvány, a megyei tanács és a Nagydob-ronyi Polgármesteri Hivatal szervezésében 2004. szeptember 26-án a helyi stadionban kerül sor a XV. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztiválra. »»

Kárpátalja soknemzetiségű régió, több mint 100 nemzetiség képviselői élnek vidékünkön. A kárpátaljai magyar tannyelvű iskoláknak oktatókra van szüksé-gük. Ebből fakadóan az Ukrán Oktatásügyi Miniszté-rium határozatot fogadott el a magyar tagozat meg-nyitásáról az Ungvári Állami Egyetemen. Az első magyar szakos felvételit nappali tagozatra 1963-ban hirdették meg 20 fős csoportra, és szeptember 1-jén meg is kezdődött az oktatás. »»

Volodimir Kascsuk
Az ezer négyzetkilométeren el-terülő huszti járás egyike Kárpát-alja természeti kincsekben, műem-lék épületekben leggazdagabb vi-dékeinek. A statisztikai adatok sze-rint a közel 95 000 lelket számláló lakosság 86,7 százaléka falun él. Éppen ezért a megélhetést elsősorban a föld jelenti. Igaz, termőföldből meglehetősen kevés van. Ráadásul az elmúlt évek nagy árvizei komoly károkat okoztak a mezőgazdasági termőföldekben is. »»

A nagyszőlősi járásban sok gazdálkodó találta meg a számítását, miután Tiszapéterfalván meg-kezdte működését a Green Ray konzervgyár, majd megjelentek a Munkácsi Konzervgyár felvásárlói, leg-utóbb pedig Fancsikán beindította a zöldség feldol-gozását az Univer Kft. »»

Az Ukrán Nemzeti Olimpiai Bizottság három kárpátaljai sportbázison, a beregszászi Zakarpattya Sporttelepen, az ungvári Junyiszty Sportcsarnokban és az Avangard-stadionban jelentős fejlesztéseket tervez, kezdte a kárpátaljai sportmozgalom helyzetéről tartott sajtótájékoztatóját Haupt István. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó