2004. szeptember 16., csütörtök                                                  Országos közéleti lap                                                  136. (16 833.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Több ágazati programról, az idei költségvetés módosításáról, a beruházás-politika tervezéséről, vagyonjogi kérdésekről és az állami szubvenció elosztásáról döntöttek egyebek mellett a IV. összehívású megyei tanács 13. ülésszakának plenáris ülésén. »»

Érdekes kettősség figyelhető meg az idén a gombamérgezések terén. Míg a tavalyi év azonos idő-szakához képest országszerte duplájára nőtt a halá-los kimenetelű gombamérgezések száma, Kárpát-alján eddig mindössze 2 mérgezést regisztráltak, s ezek is szerencsés kimenetelűek voltak. Mivel magya-rázható ez? – tettük fel a kérdést Vera Csizsnek, a megyei Köjál étkezés-higiéniai osztálya vezetőjének. »»

Egynapos munkalátogatásra érkezett Kárpátaljá-ra Szerhij Tulub energetikai és fűtőanyagipari minisz-ter. Látogatásának eredményeiről sajtótájékoztató ke-retében számolt be. Mint elmondta, sokat hallott és olvasott már Kárpátaljáról, de személyesen első alka-lommal nyílt lehetősége felkeresni vidékünket. Nem-csak miniszterként volt kíváncsi a megyére és az itt élőkre, hanem emberközelből is szeretné megismer-ni Kárpátalját. »»

Ukrajnában először 1999-ben tartották meg a postai alkalmazottak országos fórumát, amely akkor rendkívül pozitívan befolyásolta a nemzeti postai háló-zat alapjainak a megszilárdítását, a legjobb hagyomá-nyok megőrzését, s a fejlesztés főbb irányainak a kijelölését. »»

Előző lapszámunkban beszá-moltunk arról, hogy az elmúlt hét-végén Budapesten megtartott ma-gyar–magyar parlamenti partner-séget (MAMA-PAPA) célzó csúcson megalakult a Kárpát-medencei Ma-gyar Képviselők Fóruma (KMKF). A szomszédos országok magyar parlamenti képviselői határok fölött átnyúló kapcsolatainak fejlődését célzó fórum egy ajánlást is megfogalmazott a magyar kormány számára. Ebben az ajánlásban helyet kaptak a kárpátaljai, s az egész ukrajnai magyarságot képviselő Gajdos István UMDSZ-elnök által a MAMA-PAPA fórumon megfogalmazott elvárások is. »»

A magyarországi médiában állandó témaként szerepel a modern idők egyik természetes közellen-sége, a parlagfű. A növény virágzásakor pollenek milli-óit bocsátja a légkörbe, rengeteg embernek okozva náthához hasonlatos allergiás tüneteket. Ezért szá-mos európai országban tűzzel-vassal irtják a kelle-metlenkedő gyomnövényt. No de mi a helyzet Kár-pátalján? Parlagfűvel lépten nyomon találkozhatunk az utak, járdák mentén. Mintha senki sem törődne azzal, hogy ez a növény ezrek életét keseríti meg az évnek ebben a szakában. »»

Szombatig tart nyitva Ungváron az a vásárral egybekötött könnyűipari kiállítás, melyen számos ukrajnai vállalat mutatkozik be, de a volt szovjet tag-köztársaságokból is érkeztekkiállítók. »»

Az 5. forduló mérkőzéseit bonyolították le a me-gyei labdarúgó-bajnokság felsőházában. Pontosab-ban csak három találkozóra került sor, mivel a Mun-kácsi FC–Csapi FC találkozót elhalasztották. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó