2004. szeptember 14., kedd                                                     Országos közéleti lap                                                     135. (16 832.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Gajdos István
Hálaadó istentisztelettel vet-te kezdetét vasárnap a harmadik hazahívogató falunap Eszeny-ben. Balogh Attila református tiszteletes az esemény kapcsán kijelentette: a közösség építői, ne pedig rombolói legyünk. Kö-zös célokra van szükség, mert az a közösség, mely-nek nincsenek közös céljai, hamar felbomlik. »»

Hosszú évek óta mélyrepülésben volt az Orszá-gos Állami Kárpáti Kiadó. Tetemes adósságok, cse-kély produkció. Most úgy tűnik, megjelent a fény az alagút végén. Az év elején kinevezett új igazgatót, Viktor Braszlavecet arról kérdeztem, vajon igaz-e az a hír, hogy ez alatt a rövid idő alatt valóban sikerült fellendíteni munkájukat. »»

A napokban Ungváron ismét megrendezésre ke-rül az Euro Tur nemzetközi turisztikai kiállítás és vásár, melynek a megye második legnagyobb városának turisztikai cégei is résztvevői lesznek. Milyen eredmé-nyekkel, várakozásokkal tekintenek a nagyszabású rendezvény, megmérettetés elé? Elégedettek-e az idei eredményeikkel? Ezekre és más kérdésekre válaszolt lapunknak Halada István, Munkács alpolgármestere. »»

A 930 lelket számláló Kígyóst a rosszabbik bekötőúton közelítjük meg. A Tasnád felé vezető út állagáról a legtöbbet szerkesztőségi Volgánk tudna mesélni. A kátyúkon átvergődve a faluban már ren-dezettebb útviszonyokkal találkozunk. Meleg késő nyá-ri, vagy inkább már kora őszi nap fürdeti sugaraiban a fákon pirosló almákat, a pompás illatot árasztó szőlő-lugasokat. »»

Prominens személyiségek tájékoztatták a média képviselőit az M-06-os főútvonal Kijev–Csap kárpátal-jai szakaszának felújításáról az ungvári Reform sajtó-klub legutóbbi összejövetelén, majd válaszoltak a fel-vetődött kérdésekre. »»

Kárpátalja demográfiai helyzete volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet Roman Snicer, a megyei egészségügyi főosztály vezetője és két he-lyettese, Tetyana Mico és Volodimir Brics tartott. Mint kiderült, annak ellenére, hogy 29 nemzeti egészség-védelmi program valósul meg folyamatosan, a megye lakossága az 1991-es 1 271 500-hoz képest 2003-ban 1 254 614-re csökkent. »»

Tavaly, huzamosabb idő után, Ukrajna és Magyar-ország árucsere-forgalma újra több mint egymilliárd USA-dollárt tett ki. Ebből jelentős rész, több mint 200 millió USA-dollár jut Kárpátaljára. Megyénk az egy főre jutó befektetések terén Kijev után országos szinten a második helyen áll. Ez pedig jó alapot biztosít ahhoz, hogy az elkövetkező esztendőkben az EU-tag Magyar-ország és szomszédja továbbra is dinamikusan fej-lessze a külgazdasági, kereskedelmi együttműkö-dést. »»

A nagyszőlősi járási Fancsika nevét hallva a kárpátaljai sportbarátok döntő többségének azonnal Rácz László neve "ugrik be". A szovjet válogatott egykoron Európa-hírű középpályása ma Budapesten él feleségével, Klárával, és két fiával, Lászlóval és Attilával. A Dinamo Kijevben tíz évet eltöltő játékos ma már csak öregfiúk-meccseken húz stoplist. Korábbi sérüléseiből adódóan kímélnie kell a szervezetét, kerülnie kell az idegeskedést, így nem neki való az edzősködés. Inkább vállalkozóként tevékenykedik. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó