2004. szeptember 11., szombat                                        Országos közéleti lap                                        133-134. (16 830-16 831.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Gajdos István
A magyarországi és kár-pátaljai sajtó nagy érdek-lődése mellett került sor az UMDSZ vezetőinek – Gajdos István elnök és Kőszeghy Elemér alelnök – budapesti sajtótájékoztatójára a Hatá-ron Túli Magyarok Hivatalában. Az országos szervezet elnöke szólt arról, hogy megítélése szerint mik a valódi okai a KMKSZ által szervezett akciónak, téte-lesen cáfolta a Fidesz-politikusok által címére meg-fogalmazott vádakat. »»

A város vezetése tisztában van a megoldást sür-gető problémákkal, ugyanakkor az anyagi lehetősé-gek igen behatároltak – jelentette ki Ungvár pol-gármestere Petőfi téri nyilvános sajtótájékoztatóján. Lassan már hagyományosnak tekinthető, hogy Viktor Pogorelov minden év szeptemberében nyíltszíni tájé-koztatót tart a megyeszékhely lakosai előtt. A város vezetője ezúttal is az elmúlt időszakban elvégzett mun-kát elemezte, s kitért a közeljövő legfontosabb felada-taira. »»

Elterjedt a pletyka, miszerint Beregszászban szál-lodát álmodott valaki a volt törvényszék épületébe. Azaz a főiskola számára kiszemelt impozáns, de erő-sen leromlott állagú műemlék épületben valaki – és itt sokan Gajdos István nevét említik – egy hotelt akar kialakítani. Van-e szüksége a me-gyei jogú Vérke-parti városnak egy újabb nagy szállodára? »»

A fiatal művészek támogatása mindig kiemelt kér-désként szerepelt valamennyi civilizált állam kultúr-politikájában, hangsúlyozta legutóbbi sajtónyilatkoza-tában Jurij Bohuckij, Ukrajna művelődési minisztere. »»

Hosszú ideig tankönyv nélkül tanulták a 10–11. osztályos magyar iskolások a magyar irodalmat és világirodalmat. Tavalyelőtt végre a tizedikesek a ke-zükbe vehették az új magyar irodalomkönyvet, az idén pedig a tizenegyedikesek számára is elkészült az új tankönyv, melynek szerzője Czébely Lajos, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola magyartanára. Vele be-szélgettünk az új tankönyv megjelenéséről. »»

A Beregszász környékiek, de akár a távolabbi vi-dékek lakói is, ha felkeresik a Vérke-parti várostól alig néhány kilométerre elterülő Kígyóson Sass Károly "birodalmát", a saját szemükkel is meggyőződhetnek arról, hogy szorgos kezek tisztítják a tökmagokat, ami-ből aztán vitamindús étolajat sajtolnak. »»

A rájátszás 4. fordulójával folytatódott a megyei labdarúgó-bajnokság küzdelemsorozata. És végre tel-jesre sikeredett a játéknap műsora, mivel pályára lé-pett a nyolcas döntő valamennyi csapata. Az utóbbi két hétben erre azért nem kerülhetett sor, mert a Szolyvai Avangard az amatőr csapatok számára kiírt Ukrán Kupa küzdelmeiben volt érdekelt. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó