2004. szeptember 7., kedd                                                       Országos közéleti lap                                                       132. (16 829.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Gajdos István
Még friss az örömhír: a Huszti Magyar Általános Iskola végre ön-álló jogi személlyé vált, s máris újabb jelképértékű esemény kap-csán szólhatunk e sok vihart és küzdelmet megélt közösségről. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szö-vetség huszti városi szervezetének alakuló gyűlésén hangzott el az ötlet: kapjon nevet az iskola. Több variá-ció merült fel, s végül közmegegyezés született: le-gyen a névadó a végvári vitézként és poétaként egya-ránt ismert Balassi Bálint. »»

Az elmúlt pénteken a romániai Borsabányán üze-mi baleset történt a helyi aranybányában. A nehézfém-szennyezés a Ciszla-patakon és a Visó folyón keresz-tül a rahói járási Komlósnál még aznap este a Tiszá-ba került, tudatta szerkesztőségünkkel a megyei ka-tasztrófaelhárítási főosztály sajtószolgálata. »»

Azzal, hogy közvetlen szomszédaink közül Magyar-ország, Szlovákia és Lengyelország is belépett az Európai Unióba, új helyzet állt elő a határforgalomban. Míg korábban elsősorban a kárpátaljaiak utaztak át a szomszédos országok határ menti településeire ba-tyus turistaként, úgy mára ez gyakorlatilag megszűnt. Mivel a hazai bolhapiacokon és az üzletekben is bősé-ges az árukínálat, s az árak is alacsonyabbak a kül-földieknél, a bevásárlást inkább idehaza végzik honfi-társaink. »»

Néhány nappal azt követően, hogy az athéni Olim-piai Stadionban kialudt a XXVIII. Nyári Olimpiai Játé-kok lángja, s hazaértek a görög fővárosban kitűnően szerepelt ukrán olimpikonok, sor került küldöttségünk szereplésének első hivatalos értékelésére. »»

Egészen véletlenül ismerkedtem meg vele, vala-mikor a hetvenes években. És nem a műtermében, nem is kiállításon, hanem kinn a hegyek között. Egy túrán vettem részt természetjáró társaimmal. A Szine-viri-tó közelében fekvő Ozernya-hegyről lefelé eresz-kedve festők egy maroknyi csoportjával találkoztunk. Egyikükkel szóba elegyedtem, megnéztem frissiben készült vázlatait. »»

Miként mutathatja meg manapság egy közösség önmagát? Hogyan bizonyíthatja egy település, hogy közösségként él, hogy a maiak az előttük járó nemze-dékek örökségének továbbvivői, a helyi hagyományok folytatói? Egyáltalán: van-e igény manapság – amikor a televízió szinte az egyetlen és egyedülálló szórako-zási lehetőség – az egész falut megmozgató rendez-vényre? Többek között erről ejtettünk szót Szanyi Évá-val, a Rafajnaújfalui Művelődési Ház vezetőjével. »»

Kárpátalján szeptember 1-jén 187 ezer középis-kolás, 20 ezer egyetemi, illetve főiskolai diák és közel 25 ezer szakiskolás kezdte meg a tanévet. A megyei statisztikai főosztály adatai szerint a kárpátaljai felső-oktatási intézmények az idén a nappali tagozaton 4,3 ezer diákot bocsátottak ki. Közülük csupán minden harmadik friss diplomás tudott elhelyezkedni. Egyéb-ként a foglalkoztatási központban tavaly 50 ezer fiatal állt sorban munkahelyért és az idei félévi adatok alapján ez a szám alig csökkent. »»

Elkezdődött a tanév, s mint az már hagyomány, ilyenkor rendezik meg az országos közlekedésbizton-sági hónapot. Az akció célja a gyerekek KRESZ-isme-retének javítása, a közúti gyermekbalesetek megelő-zése. Azt a baleseti statisztika egyértelműen jelzi, hogy mennyire fontos és aktuális dologról van szó. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó