2004. augusztus 31., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        128. (16 825.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az UMDSZ bátran felvállalja az elvégzendő felada-tokat, nem a kibúvókat, hanem a megoldásokat kere-si, s ennek így is kell maradnia, értettek egyet a szö-vetség alapszervezeteinek képviselői. »»

Tegnap Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke személyesen nyújtotta át 6 beregszászi, illetve 92 gecsei pá-lyázónak a támogatási összeget. A 2003–2004-es tanévre meghirde-tett "Szülőföldön magyarul" okta-tási-nevelési támogatásra Kárpátaljáról közel 14 800 pályázatot nyújtottak be. »»

Az ungvári vasútállomás közelébe vetődő járókelő első kérdése az, vajon tartható-e az építkezés átadá-sának módosított határideje, azaz október elseje? Van, aki azt mondja: igen. Mások kételkednek. Tény, hogy az utóbbi két hét változásai szemmel láthatóak, a tudósító mégsem bocsátkozhat jóslatokba, ezért megkérdezte az illetékest. »»

A szakemberek szerint a kenyér árának emelke-dését mindenekelőtt az okozta, hogy tavaly kevés búza termett. Az idén bő termést ígértek az előrejelzések. Vajon beigazolódtak-e a várakozások, a Kárpátalján 2003-ban betakarított 77 800 tonna búzánál több került-e a magtárakba? – érdeklődtünk Vaszil Kovacsnál, a megyei állami közigazgatás mezőgazda-sági főosztályának növénytermesztési osztályvezető-jénél. »»

Tavaly 16 ezer elsős volt Kárpátalján, az idén viszont jóval kevesebb gyereket írattak be, mindössze 15 200-at. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisz-térium egy tesztet dolgozott ki a gyerekek iskolaéret-tségének felmérésére. Mielőtt a szülő elviszi cseme-téjét az oktatási intézménybe, hogy beírassa, ajánla-tos elbeszélgetnie egy gyermekpszichológussal. Az ő feladata ugyanis, hogy véleményezze, mennyire tud majd adaptálódni az új környezethez. Ne feledjük: a koncentrációképesség és a kézügyesség is igen fon-tos. »»

Kígyós Beregszásztól négy kilométerre Nagybe-reg irányában terül el. Jelenleg lakosainak száma 930 fő, a településhez ezer hektár föld tartozik. A falu a területét átszelő Kígyós (Kigeos) patakról kapta a nevét. Lakosainak zöme magyar. Klubja romos álla-potban éktelenkedik. »»

Ivan Rizak, a megyei állami közigazgatás elnöke a napokban találkozott az Ukrán Pravoszláv Egyház két vezető beosztású méltóságával. A felek megvitatták a megyei vezetés és a vidékünkön működő különböző vallási közösségek kapcsolatát, együttműködését. »»

A magyar férfi vízilabda-válogatott egy fantasztikus döntőben védte meg olimpiai bajnoki címét. Ezzel az éremtáblázaton nyolc aranyéremmel a 13. helyen zárt Magyarország, míg Ukrajna egy arannyal többet gyűjt-ve a 12. lett. Egyébiránt az athéni olimpia utolsó két napján – akárcsak a játékok egész ideje alatt – jóból és rosszból egyaránt kijutott a magyar csapatnak. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó