2004. augusztus 21., szombat                                          Országos közéleti lap                                          123-124. (16 820-16 821.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Augusztus 19-én, csütörtökön a Beregvidéki Ma-gyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Beregszászi Városi Szervezete a beregszászi római katolikus templom udvarán, a Szent István-mellszobornál ünnepséget tartott, ame-lyen az államlapító nagy királyra emlékeztek. »»

Heorhij Kirpa, Ukrajna közlekedési minisztere új-ra ellátogatott egykori munkahelyére, az ungvári vasút-állomásra. Látogatásának elsődleges célja az épülő létesítmény ismételt szemrevételezése és a munkála-tok menetének véleményezése volt. A minisztert Ivan Rizak, a megyei közigazgatás elnöke is elkísérte a helyszínre. »»

A nyári időszakban sem csökkent számottevően a magyar vízumért folyamodók száma – nyilatkozta megkeresésünkre Viski János vezető konzul. Főként az utazási irodák által benyújtott csoportos igények kielégítése köti le az Ungvári Magyar főkonzulátus ügy-félszolgálati irodájának kapacitását, de már készül-nek egy újabb igénylési hullám fogadására. A tapasz-talat ugyanis azt mutatja, hogy augusztus huszadika után rohamosan megnövekszik a tanulmányi vízumot igénylők száma. »»

Lassan száz éve annak, hogy lefektették a Bor-zsa-völgyi Gazdasági Vasút pályáját, s a Nagyszőlős–Komlós-kitérő, a Beregszász–Komlós-kitérő, valamint a Komlós-kitérő–Kovácsrét keskeny nyomtávú vasút-vonalon beindult a személy- és áruszállítás. Ám mára jóformán megállt az élet a Beregszász–Komlós-kitérő, s teljesen megbénult a közlekedés az Ilosva–Kovács-rét szakaszon. Sőt, pillanatnyilag még azt sem lehet tudni, ki fogja üzemeltetni a "kisvonatot". »»

Az elmúlt esztendők során a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíjtanács volt szinte az egyet-len olyan kárpátaljai magyar köztestület, amelyben bé-késen megfértek egymás mellett a különféle társadal-mi szervezetek, ahol a döntések meghozatalakor kizá-rólag a szakmai szempontokat vették figyelembe. »»

Gyakran cikkezünk arról, hogy mekkora jelentő-séggel bírna Kárpátalja számára, ha minél több kül-földi turistát tudnánk vidékünkre csábítani. Csak még nem eléggé élünk meglévő, de kiaknázatlan lehető-ségeinkkel. Pedig itt a példa a közelben. Elégséges csak néhány szomszédos ország utazási irodáinak ajánlataiba belelapozni. »»

A Vérke-parti város 4. sz. középiskolájában, bár még tíz nap van a tanévkezdésig, nagy sürgés-forgást tapasztal a betoppanó idegen. Szorgos kezű felnőttek munkálkodnak azon, hogy szeptember 1-jére tiszta, frissen festett tantermek várják a tanulókat. »»

A megyei népművészeti központ igazgatójával beszélgetve elsősorban azt igyekeztem megtudni, mi-lyen rendezvények lesznek vidékünkön a közeljövő-ben. Ivan Kanyuka többek között elmondta, hogy nincs uborkaszezon, különféle programok várják az érdeklődőket. »»

A görög fővárosban félidejéhez érkezett a XXVIII. Nyári Olimpiai Játékok küzdelemsorozata. Az eddig a figyelem középpontjában lévő sportágak egynémelyi-ke befejeződött, mások közelebb kerültek a végkifejlet-hez és színre lépett a sportok királynője, az atlétika. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó