2004. augusztus 17., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        121. (16 818.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Péterfalva volt a házigazdája az UMDSZ ifjúsági és sport szakbizot-tsága valamint a MÉKK ifjúsági ta-gozata által szervezett ifjúsági veze-tőképző tábornak, melyre félszáz fia-tal érkezett Kárpátalja szinte minden szegletéből. Az összejövetel igazolta azt, hogy az egyetlen országos érdekvédelmi szervezet immár ifjúsági szinten is teljes struktúrával rendelke-zik. »»

Vasárnapra az utolsó súlyos sérültjét is hazaszál-lították a csütörtök este Rahón történt autóbusz bal-esetnek. Mint arról Jurij Maticsin, a Rahói Járási Kór-ház megbízott osztályvezető orvosa tájékoztatta a Kár-páti Igaz Szót, Debrecenből érkeztek orvosok, hogy helikopterrel szállítsák haza a baleset három súlyos sérültjét. A magyar orvoskülönítmény elismerően nyi-latkozott a rahói kollégák munkájáról, akik minden lehetőt elkövettek, hogy a súlyosan sérült gépkocsi-vezetőt és két további életveszélyben lévő személyt szállítható állapotba hozzák. A könnyebb sérülteket a rokonok gépkocsikkal szállították haza. »»

2004. augusztus 14-én újból falunapot tartottak a nagyszőlősi járási Salánkon, s akárcsak tavaly, az idén is – nemzeti múltunk egy újabb nagy hatású személyisége előtt tisztelegve – emlékműavatással kapcsolták egybe a rendezvényt. A falu központjában kialakított emlékparkban II. Rákóczi Ferenc tavaly felállított szobra mellett leleplezték államalapító kirá-lyunk, I. (Szent) István emlékművét, melyet ugyancsak Koltay László magyarországi szobrász faragott ki a salánki erdőből származó tölgyfarönkből. »»

Tanév idején – ha esik, ha fúj – megannyi, a negyedik osztályt immár befejezett ba-tári kisdiák vág neki kora reggelenként a szomszédos Nevetlenfalu középiskolájába vivő útnak. »»

Ivan Rizak, a megyei állami közigazgatás elnöke rendszeresen megfordul Kárpátalja járásaiban és vá-rosaiban, hogy személyesen szerezzen tapasztalato-kat a szociális és gazdasági téren született tervek, határozatok megvalósulásáról. A legutóbb a técsői járásban tett munkalátogatást. Ismerkedett a járási állami közigazgatás és tanács munkájával, felkeresett néhány iparvállalatot, Nagykirván (Kriva) átadta üzem-szerű rendeltetésének a megépült földgázvezetéket. »»

A Kárpátaljai Állami Határ menti Növényvédelmi Szolgálat fennállása a 60. évhez közelít. Legfontosabb tevékenységi körének az emberi szervezetre káros mikroorganizmusok, kártevők, betegségek az ország-ba, ezen belül Kárpátaljára való behozatalának a megakadályozása számít. Bármilyen meglepő, a szolgálat 60 éves fennállása során először van olyan vezetője, aki vidékünkön látta meg a napvilágot. És ráadásul magyar nemzetiségű. »»

A hétvégén folytatódott Ungváron a Bercsényi utcai katonai temető rende-zése. Az első világháborúban elesett magyar honvédek végső nyughelye fe-lett hatalmas bozótos terebélyesedik, aminek kiirtásában az ungvári aktivis-tákon, a Magyar Értelmiségiek Kárpát-aljai Közössége tagjain kívül legutóbb magyarországi önkéntes segítők is részt vettek. A maroknyi csapatot Mártha József, a Magyar Hadisír Gondozó Szövetség oszlopos tagja, Fényeslitke polgármestere vezette. Tőle kérdeztük, honnan az ungvári kapcsolat, milye-nek a távlati elképzelések? »»

Csonkára sikeredett a hét végén az élvonalbeli ukrán labdarúgó-bajnokság 5. fordulója. Két találkozót ugyanis a kupacsapatok kötelezettségei miatt már korábban lejátszottak. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó