2004. augusztus 14., szombat                                           Országos közéleti lap                                           119-120. (16 816-16 817.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Csalódás. Csalódás krónikás-nak, olvasónak és legfőképp azok-nak, akik nap mint nap vonaton utaz-nak be munkahelyükre. Az év eleje óta hitegették a nagyközönséget az építők, hogy Ukrajna függetlensé-gének napjára, azaz augusztus 24-re elkészülnek az ungvári vasútállomás épületének felújításával, újjáépítésével. Mint tudjuk, a határidőt módosították. Október 1-re. De vajon reális-e az új időpont? – próbáltuk feltérképezni a helyszínen. »»

Egy halottja, három nagyon súlyos és kilenc köny-nyebb sérültje van annak a közúti szerencsétlen-ségnek, mely csütörtökön este történt Rahón. A megyei állami közlekedésrendészet sajtószolgálatától kapott információ szerint a 13 fős turistacsoport a hágókon túli Jaremcsa egyik turistatelepére tartott, amikor a baleset bekövetkezett. A turistákat szállító DAF mikrobusz váratlanul áttért a menetiránnyal ellen-tétes sávba, ahol összeütközött egy KRAZ tehergép-kocsival. »»

Néhány napja tudósítottunk arról a nagyszabású terepgyakorlatról, melyen a kárpátaljai katasztrófael-hárítók tanúsították, hogy felkészültek bármilyen rend-kívüli helyzetre. Egy lőszerraktár esetleges felrobbaná-sa következményeinek felszámolása sem jelenthet számukra megoldhatatlan feladatot, mutatták be a gyakorlatban. »»

Bekövetkezett, amit türelmetlenül várt a világ sportszerető közvéleménye: tegnap Athénban Kon-sztantinosz Sztefanopulosz görög államfő megnyitott-nak nyilvánította a XXVIII. Nyári Olimpiai Játékokat, melyeken a világ 202 országának 10 500 sportolója vesz részt. A játékok augusztus 29-ig tartanak. Ma a görög fővárosban elkezdődtek az esztendő legna-gyobb sporteseményének versenyei. »»

Ha lassan is, de véget érnek azok a nehéz idők, amikor megyénk és a régiók életét, gazdaságát a halódás jellemezte. Nincs ez másként a nagyszőlősi járásban sem, ahol a korábban tönkrement, bezárt gyárak, üzemek bázisán fokozatosan új élet sarjad. »»

Nyár van, tombol a kánikula... Szomjasak va-gyunk, de nagyon! Irány a vízcsap és már folyik is a frissítő nedű. De vajon mennyire tiszta is az a víz, amivel nap mint nap a szomjunkat oltjuk? Többek között erről kérdeztük Joszip Pidliszkijt, a megyei KÖJÁL főorvos-helyettesét. »»

"A város nem bérbe adja a volt törvényszék épü-letét a főiskolának, hanem örökös használati joggal. A feltétel csupán az, hogy az mindig is oktatási intéz-ményként működjék" – nyilatkozta lapunknak egyebek mellett Zsupán József. Beregszász megyei jogú város polgármestere beszél a település fejlődéséről, a problémákról, az utóbbi évek eredményeiről is. »»

Harangozó Miklós az ugocsai táj elhivatott króni-kása. Ecsetvégre kapja a Borzsa és a Tisza kanya-rulatait, a partjukat övező rekettyéseket, amelyekből vízimadarak röppennek fel. Megörökíti a szelíd lan-kákat és tágas mezőségeket. Vásznai mesélnek szülőföldje lakóiról, az ősöktől örökölt munkaszerete-tükről, lelki tisztaságukról. »»

Alighanem sántít az a mondás, hogy a munkába még senki nem halt bele. Mert ugyebár ott vannak a tragikus munkahelyi balesetek áldozatainak ezrei. A munka közben balesetet szenvedettekről a megyei statisztikai főosztály nemrég kimutatást készített. Ebből az is kiderül, hogy a munkába a megye határain túl, sőt külföldön is bele lehet halni. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó