2004. augusztus 10., kedd                                                        Országos közéleti lap                                                        117. (16 814.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Alig három hét maradt hátra az új tanév kezdetéig. A szülőknek tehát nem sok idejük van arra, hogy csemetéiknek megvásárolják a szükséges tanszere-ket, iskolai felszereléseket, amelyek nem mellékesen komoly anyagi ráfordítást igényelnek. »»

Szinte nincs olyan család, amelyben kisebb-na-gyobb összezördülések ne fordulnának elő. Sajnos, ez sok esetben negatívan hat a gyerekek idegrend-szerére, félelmet és bizonytalanságot szül a kicsik lelkében. Tévedés azt hinni, hogy a felnőttek közötti megemelt hangnemre a békésen játszadozó gyermek nem figyel. A családi harmónia felborulására a gye-rekek igenis érzékenyen reagálnak, bár igyekeznek látszólag nem venni róla tudomást. »»

Immár tizedik alkalommal került megrendezésre Kárpátalján a Kovács Katalin táborvezető által szerve-zett jurtatábor és ötödször a képzőművészeti gyermek-tábor. »»

Immár tíz éve, hogy Nagyszőlősön egyházi támo-gatással létrejött a karitatív központ, melynek elsőd-leges célja a hátrányos helyzetű, magányos és idős emberek segítése. A konyháján főzött ételeket min-dennap kerékpárral és személygépkocsival szállítják ki a rászorulóknak. De a központba is többen bejárnak étkezni. A jótékonysági tevékenységet 55 alkalmazott és 22 önkéntes segíti. Nekik köszönhetően mintegy 200 rászorulóhoz jut el naponta a kétfogásos ebéd.»»

A nevetleni Aranykalász műkedvelő táncegyüttes fellépése mindig színt visz egy-egy rendezvény műso-rába, produkciója emeli annak rangját. »»

Egy rendező sem időzíthette volna pontosabban az eseményeket. Amikor ugyanis Törökbálinton épp egy pirotechnikai raktár állt lángokban, Ungváron is egy lőszerraktár-tűzhöz riasztották a katasztrófaelhá-rítási egységeket és a tűzoltókat. A járókelők felkapták a fejüket és aggodalommal szemlélték, hogy a ro-hamkocsik hada szirénázva robog a megyeszékhely utcáin. »»

Az első ízben megrendezett I. Kárpátaljai Tehet-séggondozó DrugethTáborban Gortvay Gábor, a Ber-csényi Alapítvány ügyvezető titkára felmérést készített arról, hogyan élnek és miképpen képzelik el tíz év múlva életüket a mai 12–17 éves fiatalok. A szocioló-giai felmérés teszt formájában történt. A megkérdezett 15 ifjú ember Kárpátalja különböző településeiről – Aknaszlatinától Ungvárig – érkezett. »»

Az elmúlt idényben bajnoki címet szerző Zakar-pattya bravúrjai példaértékűek voltak Kárpátalja női labdarúgó-válogatottja számára is. Bár tavalyi szerep-lésük miatt lányaink sem szégyenkezhetnek, hiszen olykor-olykor parádés támadójátékkal több olyan csa-patot is két vállra fektettek, amelyek korábban simán begyűjtötték az ország legnyugatibb megyéje női válo-gatottjának skalpját. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó