2004. július 31., szombat                                               Országos közéleti lap                                               111-112. (16 808-16 809.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Nagy lendülettel folytatódik az Ungvári Vasútállomás építése. Az épületegyüttes és a peronok össz-képe már sejteni engedi, milyen impozáns létesítménnyel gazda-godik a megyeszékhely. Kint, az épülő peronon találtuk Heorhij Kucsirkót, az építkezés vezetőjét, valamint a munkála-tokat irányító törzskart. »»

Csobolya József
Július 27-én, a munkácsi járási Dercenben kuriózumszámba menő gyermektábor "indult útjára". Az egy-hetes tartalmas táborozásban a la-punkban meghirdetett budapesti Ber-csényi Miklós Alapítvány által támoga-tott Versekben tündöklő című irodal-mi esszépályázat legjobbjai vehetnek részt. »»

A mezőgazdasági termelők biztosítási lehetősé-geit elemezte az ungvári Reform Sajtóklubban ren-dezett tanácskozáson Volodimir Szavko, a megyei mezőgazdasági főosztály helyettes vezetője, Zsidik Béla, az Abigail gazdaszövetség igazgatója és Pavlo Kovacs, az Oranta biztosítótársaság képviselője. »»

Naponta hangzik el a megyei médiában, jelenik meg a lapok hasábjain, hogy Kárpátalja természeti adottságait tekintve olyan, mint egy szeletnyi Svájc. Mihajlo Laver, a Perecsenyi Járási Állami Közigazga-tás elnökhelyettese szerint azonban nem kell nekünk folyton valamelyik külországhoz mérni magunkat. Mi az Mi vagyunk, s ezt kell megismertetni a bel- és külföldi turistákkal. »»

A szernyei Huzend Kft neve egyre ismertebbé vá-lik vidékünkön. Már az indulása sem volt akármilyen. A Szernyén szolgáló, amúgy magyarországi illetőségű református lelkész, Kovács Sándor megismerkedett egy holland befektetővel, Frederick Mosterttel. S hogy a kft. alapításának gondolata, majd a terv megvalósí-tása nem volt rossz ötlet, azt az elmúlt négy esztendő eredményei bizonyítják. A kft. 16 dolgozójának havi átlagkeresete 420–500 hrivnya között mozog. »»

Tiszabökény központjában több mint tíz évig lakat alatt volt a községi művelődési ház, míg a helybeli Páva Erika 2000 augusztusában bérbe nem vette az épületet a községi tanácstól, s menedzserként és árubeszerzőként dolgozó férjével, Istvánnal együtt öt hónappal később meg nem nyitotta a Fortuna diszkó-bárt. »»

Túl vagyunk az idei év első felén. Kulturális ese-ményekben gazdag hónapok voltak ezek, amit nem-csak a művelődési főosztályra és a megyei népmű-vészeti központba beérkezett és kielemzett statisztikai adatok, tények bizonyítanak, hanem az érdeklődők, a szórakozni vágyó emberek is tapasztalhattak. Nemzet-közi, országos és megyei rendezvények egész sora került lebonyolításra. »»

A második fordulóhoz érkezett a labdarúgó Baj-nokok Ligájának selejtező sorozata, s a történések kezdenek egyre fajsúlyosabbá válni. A megmérettetés második körében bekapcsolódott a küzdelembe a magyar bajnok Ferencváros és az ukrán ezüstérmes Sahtar Doneck is. Mindkét csapat idegenben lépett pályára, körülbelül azonos játékerőt képviselő ellen-felekkel szemben. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó