2004. július 29., csütörtök                                                        Országos közéleti lap                                                        110. (16 807.) szám


Kárpáti Igaz Szó

A Huang-ho, a "Sárga folyó" mentén kialakuló ősi Kínában évszázadokon át abban a hitben éltek az emberek, hogy államukon, a "Mennyei Birodalmon" kívül nincs más, írásbeliséggel rendelkező, helyhez kötött településeket létrehozó magas kultúra széles e világon. S nem is csodálkozhatunk rajta, mert észa-kon a pusztai lovas nomádok voltak a szomszédaik, nyugaton kietlen sivatagok és roppant hegységek, dél felől pedig Burma őserdő borította, szinte járhatatlan hegyvonulatai választották el őket a tőlük nyugatabbra, illetve délebbre kifejlődő városépítő civilizációktól. Ám a Kr. e. II. században egy diplomáciai követjárás meg-változtatta addigi világképüket... »»

A szőlőültetvényekkel betelepített, erdőkoronás magaslatok és a lábaiknál kanyargó, a havasokból a Tisza felé siető Borzsa vize között kisebb domb emel-kedik a szelíden hullámzó Beregi-hegyek ölelésében fejlődésről álmodó Kovászó házai fölé. Csúcsán ro-mantikus, ám sajnos, mára igencsak lepusztult omla-dék őrzi vidékünk egyik legkisebb középkori erős-ségének, a csendes előtörténetű, de drámai véget ért kovászói várnak az emlékét. »»

Mi a szépség? Miért van szépség? Miért van szép-érzékünk, képességünk, hogy felismerjük a tetsze-tőst? Milyen szerepe van a szépségnek életünkben? S hogyan változtak koronként a szépségideálok? Mitől szép egy ember? Ennek az első látásra egyszerű, ám valójában nagyon is összetett, bonyolult fogalomnak az értelmezése történelmi koronként, iskolánként eltéréseket mutat. Másként értelmezik a filozófusok, a költők, a képzőművészek, a média és a hétköznapi emberek... »»

A természetvédők már évekkel ezelőtt félreverték a vészharangot: Ukrajna legnagyobb folyója és büsz-kesége bajban van. Szennyezettsége már-már kritikus méreteket ölt, noha a hatalmas folyam sokkal na-gyobb megbecsülést és tiszteletet érdemelne annál, amiben valójában részesül, hiszen 30 millió embert lát el ivóvízzel. »»

Naponta áradnak felénk a különböző tv- és rá-diócsatornákból, no és természetesen a sajtóból a politikai hírek, jelentések, valós és valótlan értesülé-sek. A nagy többség kételkedve fogad minden politi-kával kapcsolatos hírt, s szinte mindenkinek megvan a saját, legtöbbször nem éppen pozitív véleménye a nagypolitikáról, annak szereplőiről. Az előttünk álló három hónapban valószínűleg minden korábbinál több politikai "kampánybombázás" ér majd bennün-ket, ezért talán aktuális lehet, ha közelebbről is meg-vizsgáljuk a politikum viselkedésével foglalkozó tudo-mányágat, a politológiát. »»

A honfoglalást követően, csaknem fél évszázadon át nem akadt olyan hadsereg Európa nyugati és déli részén, mely a siker reményében szállhatott volna szembe a számukra ismeretlen, pusztai harcmodorral küzdő kalandozó magyar seregekkel. S még az első figyelmeztető jel, a 933-as riadei vereség sem okozott komolyabb fejtörést eleinknek, hiszen ott jórészt a nyílharcnak nem kedvező, az íjak húrjait megeresz-kedtető, ködös, nyirkos időjárás miatt vonultak vissza a magyarok Madarász Henrik szász nehézlovassága elől. Huszonkét év múlva azonban Augsburgnál, a Lech folyó mentén gyökeres fordulat következett be a kalandozások történetében. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó