2004. július 24., szombat                                               Országos közéleti lap                                               107-108. (16 804-16 805.) szám


Kárpáti Igaz Szó
A Központi Választási Bizottság csütörtökön újabb három elnökjelölt indulását hagyta jóvá, így az állam-fői bársonyszék várományosainak száma 15-re emel-kedett. »»

A megyei mezőgazdasági főosztályon elkészítet-ték az idei év első felének mérlegét. Az elemzések szerint a termelésnövekedés volumene 104,7%-ot tett ki, ami meghaladja a múlt évi teljesítményt. A beta-karítás javában folyik, de például az őszi árpa vetés-területének 94%-át már learatták. Eddig a tavaszi kalászosokból 25 ezer tonna szem került a magtá-rakba, ami 7,5 ezer tonnával több a tavalyinál. Az idei terméshozam is felülmúlja a tavalyit, s eléri a hek-táronként 37,7 mázsát. »»

A sajtóban közölt felhívás nyomán folyik az aláírásgyűjtés az Ukrajnában élő nemzetiségek védel-mét szolgáló törvénymódosítások támogatására. »»

Ivan Rizak, a megyei állami közigazgatás elnöke hivatalában fogadta Jurij Szadvarit, a megyei állat-egészségügyi szolgálat vezetőjét, aki beszámolt az első félévben végzett munkáról. »»

Ilyentájt, a szünidő kellős közepén, valljuk be, ter-mészetes a nagy csend az iskolák környékén. Hiszen kemény munkával eltelt hónapok állnak a tanárok és a tanulók háta mögött. Nem kivétel ez alól a Csongori Általános Iskola sem. Mégsem kihalt a tanintézet környéke, melynek udvarán Nagy Sándor igazgató fogadott bennünket. Önmagának tette fel a kérdést, hogy miért nincs szabadságon. »»

Arról, hogy megyeszerte, milyen lehetőségek van-nak a strandolásra, előző lapszámunkban már tájé-koztattuk olvasóinkat. Kiderült: a kiépített infrastruk-túrával rendelkező strandok, medencék száma, saj-nos, nem elegendő, a hűsölni vágyó emberek ezért elsősorban a nyílt vizeket – folyókat, tavakat – részesí-tik előnyben. »»

Egynapos látogatáson tar-tózkodott Kárpátalján Szabó Vil-mos, a Magyar Miniszterelnöki Hivatal (MeH) határon túli ma-gyarok ügyeivel foglalkozó politi-kai államtitkára. A küldöttség, melynek többek mellett tagja volt Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivata-lának (HTMH) elnöke és Németh János, a Magyar Külügyminisztérium tanácsosa, ellátogatott az Ungvári Nemzeti Egyetemre, a Szolyvai Emlékparkba, talál-kozott Ivan Rizakkal, a megyei állami közigazgatás elnökével, az UMDSZ és a KMKSZ vezetőivel és el-zarándokolt a Vereckei-hágóra is. »»

Az idei nyáron már az iskolá-sok egynegyede üdült táborok-ban, jelenleg pedig közel 8 ezren nyaralnak. A gyerekek zöme a szo-ciálisan hátrányos helyzetű csalá-dokból került ki, illetve sokgyerme-kes családban nevelkedik. »»

Kijevben megtartotta VI. beszámoló-tisztújító kon-gresszusát az Ukrán Labdarúgó Szövetség. A fórum az elkövetkező négy esztendőre egyhangúlag Hrihorij Szurkiszt választotta az ULSZ elnökévé. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó