2004. július 20., kedd                                                            Országos közéleti lap                                                            105. (16 802.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Szűkebb pátriánkat joggal nevez-zük a II. Rákóczi Ferenc vezette sza-badságharc bölcsőjének. Dolhánál került sor az első kuruc–labanc ösz-szecsapásra, s Tiszabökény, Tisza-újlak határában vívta első győztes csatáját a Nagyságos Fejedelem. Ma mindkét helyen turulos obeliszk őrzi a kuruc kor emlékét. »»

Rendhagyó módon kezdődött az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) kibővített elnökségi ülése: az elnökség tagjai, az Országos Tanács ve-zetői, valamint a járási, városi szervezetek és a szak-bizottságok elnökei a tanácskozást megelőzően Tiszabökény és Tiszaújlak határába zarándokoltak el, ahol a turul-madaras obeliszknél emlékeztek a Rá-kóczi-szabadságharcra, annak első győztes ütközeté-re, elhelyezték a tisztelet és a hála koszorúit. Ezt követően került sor Tiszapéterfalván a kibővített ta-nácskozásra. »»

Míg más munkahelyeken a szabadságolások, az úgynevezett uborkaszezon időszaka tart, a határőrség inkább a feladatok ugrásszerű gyarapodását könyvel-heti el. A Csapi Határőr Osztag által felügyelt állam-határ-szakasz mentén legalábbis ez a helyzet. Aktivi-zálódtak az embercsempészek és a menekültek. Ugyanakkor az emberkereskedelem és egyéb csem-pészettel rokon bűnözői szakmák is megjelentek a határátkelőkön, nyilatkozta lapunknak Jevhen Berg-man, a határőrosztag sajtótitkára. »»

A betakarítás menetéről és a bérhátralék körüli helyzetről tartottak tanácskozást a megyei állami köz-igazgatásban. »»

Lapunk hasábjain már olvashattak a perecsenyi járási Bercsényifalva (Dubrinics) közvetlen közelében történt olajvezeték balesetről. A megyei katasztrófa-elhárítási főosztály arról tájékoztatta lapunkat, hogy a csővezetéket megjavították, de a veszély, hogy olaj kerülhet az Ungba, az továbbra is fennáll. Mi történt Dubrinicsban, milyen fejleményei vannak a Rivne–Magyarország olajvezetéken történt balesetnek? Kér-déseinket Revák Istvánnak, a megyei állami közigaz-gatás első elnökhelyettesének, a megyei katasztrófa-elhárítási bizottság elnökének tettük fel. »»

A nagyszőlősi járási Salánkon ez év júliusában is megtartották az immár szép múltra visszatekintő történelmi jurtatábort, mely az idén más volt, mint ko-rábban, lévén, hogy a szervezők most szerencsésen ötvözték a hagyományőrző rendezvényt a megannyi műalkotásnak tekinthető tárgyat létrehozó alkotótábor-ral. S így a történelembe "belekóstoló" gyermekek egyúttal tanúi lettek a művészi alkotás folyamatának is, s még több élménnyel meggazdagodva térhettek haza, miután a szó szoros – és eredeti – értelmében felszedték a sátorfájukat... »»

A mai ötvenesek-hatvanasok nemzedéke – mint jómagam is – még jól emlékeznek Petro Szovára, vidékünk lelkes tájkutatójára, néprajzosára, közéleti személyiségére, akit olvasóink Szova Péterként is-mertek. »»

Hat 16 éves és fiatalabb lányokból álló együttes részvételével bonyolították le Lembergben az idei iskolás szpartakiád labdarúgótornájának végküzdel-meit, melyekben Kárpátalja labdarúgó-válogatottja is részt vett. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó