2004. július 17., szombat                                               Országos közéleti lap                                               103-104. (16 800-16 801.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Újra kell vizsgálni a hús- és a tejtermelők, az ásványvízpa-lackozók és a pékségüzemel-tetők licencengedélyeit, jelentet-te ki Mikola Andrusz az önkor-mányzatiság kérdéskörével fog-lalkozó megyei koordinációs ta-nács legutóbbi ülésén. »»

Igazi nagyüzem van a Központi Választási Bizott-ságban, teljes gőzzel folyik az elnöki bársonyszék megszerzésében reménykedő jelöltek bejegyzése, illetve elutasítása. »»

Szegő Etelka
A Verbőci Általános Iskolában az idén végzett 40 fiatal közül csak egy nem tanul tovább. Huszone-gyen a Salánki Középiskolát vá-lasztották, egyrészt a község kö-zelsége miatt, másrészt az ott folyó oktatás magas színvonala vonzotta a fiatalokat, tudtam meg többek között Szegő Etel-kától. »»

A Csap tőszomszédságában fekvő Tiszaásvány hasonló gondokkal küszködik, mint a magyarlakta te-lepülések többsége. A 821 lakosból 286 fő nyugdíjas, s a 94 általános iskolás mellett 27-en vannak az óvo-da növendékei. Mindeközben a lakosság száma csök-kenő tendenciát mutat. »»

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen javában zajlanak a felvételi vizsgák. Az idei felvételi időszak kezdeti tapasztalatairól, a fontosabb változásokról, a Bolognai Nyilatkozathoz történő csatlakozás várható hatásairól nyilatkozott Vaszil Ruszin professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem megbízott rektora. »»

A técsői járás a megye természeti kincsekben leggazdagabb vidékei közé tartozik. De az ország legnagyobb járásában a foglalkoztatási problémák sem akármilyenek. »»

Többször derült a közönség, hiszen a csapi illetőségű Balogh Csaba egy csapi olvasót, a barkaszói illetőségű Fedák Anita egy Barkaszi, Magyar Tímea pedig egy Magyar vezetéknevű olvasót, a változatosság kedvéért pedig Kőszeghy Elemér egy Elemér keresztnevű olvasót tett szerencséssé a Kárpáti Igaz Szó által immár harmadik alkalommal megrendezett tárgynye-remény-sorsoláson. A szponzoroknak köszönhetően ez alkalommal hatvannyolc különböző nyeremény – közte tizenkét 2005 első felére szóló Kárpáti Igaz Szó-előfizetés – talált gazdára. »»

Kárpátalja iránt egyre nagyobb érdeklődést tanú-sítanak a nagyobb külföldi vállalkozások, cégek. Azzal, hogy az Európai Unió határára kerültünk, alaposan megnövekedett e térség ázsiója, nyilatkozta lapunk-nak Revák István, a megyei állami közigazgatás elnö-kének első helyettese. »»

Röpke nyári szünet után megkezdődött a 2004/ 2005-ös kiírású, sorrendben 14. élvonalbeli országos labdarúgó-bajnokság. Az OSZK Zakarpattya története során másodszor lehet tagja a legjobbak mező-nyének. Reméljük, hogy ezúttal sikerül megkapasz-kodnia a hazai pontvadászat elitjében, s a bajnokság végeztével nem kell ismét osztályt váltania. A nyitó-napon együttesünk azonban szabadnapos volt, mivel ellenfelére, az Iljicsivec Mariupolra UEFA-kupa selej-tező várt. A két gárda az elmaradt bajnokit csak de-cemberben pótolja. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó