2004. július 13., kedd                                                            Országos közéleti lap                                                            102. (16 799.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Magyar Bálint és Gajdos István
Többtagú – Gajdos István par-lamenti képviselő, az UMDSZ elnö-ke, Zubánics László, az Országos Tanács elnöke, Kőszeghy Elemér politikai alelnök, Kincs Gábor gaz-dasági alelnök, Péter Csaba, az UMDSZ gazdasági bizottságának elnöke – UMDSZ-küldöttség járt Budapesten. »»

Javában tart a nyári szünidő, s a gyerekek üdül-tetése. Jó hír – mint az a megyei állami közigazgatás a napokban megtartott értekezletén elhangzott –, hogy az Ukrajna elnöke által június 29-én aláírt módosítás mentesíti a gyermeküdültetést a hozzáadott értékadó fizetése alól. Most van készülőben a Család- és Ifjú-ságügyi Minisztérium azon programja, melynek értel-mében 450 ezer hrivnyával támogatják majd a gyógy-kezelést célzó regionális programokat. »»

Az elmúlt hétvégén ismét nagyüzem volt a pártok háza táján, több parlamenti párt tartotta meg kongresszusát, hogy megnevezzék azt a személyt, aki mögött a tagság felsorakozik az októberben sorra kerülő elnökválasztáson. »»

Nagyszőlősön megtartották a negyedik összehí-vású járási tanács tizenharmadik ülésszakát. »»

Nem igaz, hogy nem lehet manapság munkát ta-lálni Kárpátalján, mondta újságírók előtt Zoja Katrics, a megyei foglalkoztatási központ igazgatójának he-lyettese. »»

A méhészkedés ugyan nem tartozik a leggyakoribb foglalkozá-sok vagy hobbik közé, ennek elle-nére egyre többen űzik ezt az ősi szakmát. A vásárlók is inkább a valódi mézet, nem pedig annak művi változatát részesítik előnyben. A tiszaásványi Kádas József 1975 óta foglalkozik a méhekkel. Tudja, hogy a szakmai ismereteken kívül számtalan más tényező befolyásolja, mennyi méz gyűl össze a kaptárakban. »»

Az Ungvári Nemzeti Egyetem testnevelési és rehabilitációs kara a legfiatalabb a tizennégy kar közül és az idén első ízben kapott itt diplomát 21 fiatal. A friss diplomások kivétel nélkül mind találtak munkát. Zömük az oktatási intézményekben, hiszen köztudott, hogy nagy hiány van Kárpátalján testnevelő tanárok-ból. Néhányan pedig szanatóriumokban, sport- és fitness-termekben helyezkedtek el. »»

Budapesten megtartotta soros ülését a Magyar-ság az Információs Társadalomban Testület (MA-ITT) Irányító Bizottsága. A tanácskozás egyik ünnepélyes aktusaként Kovács Kálmán, az Informatikai és Hír-közlési Minisztérium (IHM) minisztere magyar nyelvű szoftver-csomagokat nyújtott át 22 határon túli, közte hét kárpátaljai középiskola részére. »»

A 2004/2005-ös országos labdarúgó-bajnokság rajtja előtt az Ukrán Hivatásos Labdarúgó Liga meg-tartotta 13. konferenciáját, melyen összegezték a leg-utóbbi bajnoki idény tapasztalatait. Beszámolót Ravil Szafiullin ligaelnök tartott. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó