2004. július 8., csütörtök                                                          Országos közéleti lap                                                          99. (16 796.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Kárpátalja magyar történelmi egyházainak vezetői támogatják Gajdos István arra vonatkozó kezdemé-nyezését, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) keretén belül remények és tervek szerint megalakuló magyar kar működtetését egy külön létrehozott alapít-vány vállalja magára – derül ki Horkay László refor-mátus, Majnek Antal római katolikus püspök és Ben-dász Dániel görög katolikus esperes válaszleveleiből. »»

A Zakarpatturiszt Rt., megyénk legnagyobb üdül-tetéssel és idegenforgalommal foglalkozó vállalata az idén új programokkal áll a bel- és külföldi turisták szolgálatában. Mint arról Viktor Gribov, a vállalat rek-lámigazgatója tájékoztatta a Kárpáti Igaz Szót, első-sorban a szomszédos országokban élőket akarják Kárpátaljára csábítani. »»

Az emberek nagy része előbb-utóbb nyugdíjas korba lép. Az viszont, hogy mennyi lesz az öregkori járandósága, most dől el, mondta a megyei sajtó munkatársai előtt Anasztázia Péntek, a megyei Nyug-díjalap vezetője. A jelenlegi legfontosabb feladatok sorában a kötelező általános nyugdíjbiztosításról szó-ló törvényben foglaltak életre hívása, valamint a fele-melt nyugdíjak, pénzbeli segélyek, juttatások zökkenő-mentes folyósítása körvonalazódik. »»

A dédai Agro 2000 Kft.-t Háscsa József alapította, ahogy a nevéből is kitűnik, az ezredfordulón. A volt kolhoz jogutódjaként létrejött vállalkozás nem kis teherrel, összesen mintegy 1 millió hrivnyás adósság-gal indult. Mára ennek az összegnek a negyede maradt. A másik sokatmondó tény, hogy a kft.-ből megalakulása óta senki nem lépett ki, viszont egyre újabb és újabb tagok lépnek be. »»

Az időjárás a meteorológiai előrejelzés szerint még bőven tartogat kánikulai, strandolásra kiválóan alkalmas napokat. A nagy melegben rengetegen me-nekülnek az enyhet adó tavak, folyók partjára, hogy a vízbe merülve keressenek felüdülést. Ezzel együtt azonban egyre gyakoribbak a vízi balesetek. »»

A kárpátaljai bankrendszer pozitívumait és nega-tívumait, illetve a személyszállítás helyzetét elemezte mélyrehatóan tegnapi sajtótájékoztatóján Ivan Rizak. A megyei állami közigazgatás elnöke érintette a palac-kos gáznak az utóbbi hetekben jelentkező hiányát is. »»

A hét első napján Kijevbe ér-kezett az olimpiai láng. A főváros-ban rendezett ötkarikás fáklyás-menettel egyidőben jelképesen Kárpátalján is olimpiai felvonu-lást, illetve lánggyújtást rendeztek, melynek az ötkarikás eszmék, a közelgő athéni olimpiai játékok népszerűsítése volt a célja. Megyénk két olimpiai bajnokkal is büszkélked-het. Közülük Nyina-Lobova Hecko tagja volt a Kijev utcáit váltófutással bejáró fáklyásmenetnek, míg Beca Józsefnek az ungvári ünnepségen jutott főszerep. »»

Amikor Markus Merk német játékvezető hármas sípszava véget vetett a Görögország–Portugália finálé-nak, az egész Hellász és a világ szétszóródott görög-sége önfeledt ünneplésbe kezdett. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó