2004. július 6., kedd                                                              Országos közéleti lap                                                              98. (16 795.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Nyolc jelölt már van, konstatálhatjuk a vasárnap lezajlott pártfórumok eredményét. »»

Már harmadik hete stabilak az árak az üzem-anyagpiacon. Ugyanakkor a kormányzat folyamatosan egyeztet az ukrán kőolajfeldolgozókkal, ugyanis utób-biak egyre élesebben ellenzik az adminisztratív úton befolyásolt hatósági árszabályozást. A jövedelmező-ség fenntartása érdekében legalább 7–10 százalékos áremelés engedélyeztetését kérik a forgalmazók. »»

Egy közös alapítvány létrehozására kérte fel a há-rom magyar történelmi egyház és a Kárpátaljai Ma-gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőjét levelében Gajdos István parlamenti képviselő, az Ukrajnai Ma-gyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke. »»

Az OSZK Zakarpattya immár élvonalbeli futball-csapata Szevasztopolban készül a legmagasabb osz-tály bajnoki rajtjára. Azzal, hogy a július 15-i első játék-napon csapatunknak nem kell pályára lépnie, némi-leg meghosszabbodott a nyári felkészülésre fordítható idő. A plusz öt nap azonban így is kevés lehet egy ütőképes, összeszokott csapat kialakítására. »»

A szépség, a bájos külső hó-dolóit újabb csemegével kényez-tették az elmúlt hétvégén. S hogy táboruk egyre népesebb, arról a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei Drámai Színház nézőtere tanúsko-dott, mely ezen az estén is megtelt a Miss Kárpátalja – 2004 megyei szépségverseny 15 bájos résztvevője kedvéért. »»

Tiszaújlakon, a Nagyszőlős-ről Beregszász felé vivő főút men-tén áll, pontosabban: csendben romladozik a hajdan szebb napo-kat megélt, ma viszont a megszű-nés és a meg nem szűnés határ-mezsgyéjén életről álmodó Tisza-újlaki Fafeldolgozó Kombinát irodaháza. Környékét felveri a gaz, falain málladozik a vakolat, ajtóit, ablakait rég ellopták, s hasonló sorsra jutottak a világítótestek, valamint a radiátorok is. Jórészt felszedték a padlót, kiszerelték a falakból a villanykapcsolókat. Eltűntek a lépcsők korlátjai, gyűl viszont a szemét. Üvegtörmelék, papírhulladék, s töméntelen üres műanyagflakon tart szent heverdelnapot körös-körül. S megjegyezném: bár nemegyszer megfordultam az épület környékén, még éjjeliőrnek sem találtam a nyomát. »»

Sokan gondolják, hiszik úgy, hogy az élet, a va-gyontárgyak biztosítása teljesen felesleges, amolyan úri passzió. Ez a fajta hozzáállás nem véletlen, hiszen a szovjet állami biztosítási rendszerből szerzett keserű tapasztalatok tették szkeptikussá a polgárokat. »»

Az idei budapesti könyvhéten kiállították Bagu Balázs Életutak c. könyvét is. A hírek szerint sikere volt. De különben sem tudnék elfogulatlanul szólni a szer-zőről, akit évtizedek óta ismerek. A kárpátaljai magyar-tanárok egyik rangidőse, olyan ember, aki életét anya-nyelvünk és irodalmunk oktatásának szentelte. »»

A június kissé hűvösebben alakult, mint meg-szoktuk. Bár a meteorológusok szerint éppen az idei június felelt meg leginkább a sokévi átlagnak mind a hőmérséklet, mind a csapadékmennyiség tekinteté-ben. Tény viszont, hogy a valódi strandidő még várat magára. De már nem sokáig. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó