2004. július 3., szombat                                                  Országos közéleti lap                                                  96-97. (16 793-16 794.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Romzsa püspök emléke hervadhatatlan
Hálaadó nagymise, épületszentelés

Egy évvel ezelőtt szállították haza szülőföldjére a boldoggá avatott Romzsa Tódor görög katolikus püspök hamvait. Ebből az alkalomból a Romzsa Tódor Görög Katolikus Papi Akadémián hálaadó szertartásokra került sor.

A reggeli misét (utrenyát) követően főpapi liturgia vette kezdetét. A Kárpátalja különböző vidékeiről Ungvárra érkezett hívők sokasága, szeminaristák, papok, egyházi méltóságok vonultak együtt az udvaron felállított emelvényhez, ahol egy baldachin alatt egy kicsiny ezüst ereklyetartóban egy maréknyit helyeztek el a vértanú püspök földi maradványaiból. A hálaadó szentmisén Milan Sasik görög katolikus püspök, apostoli kormányzó celebrált, jelen voltak Jozef Tomka bíboros, a Vatikán vallásügyi kongregációjának képviselője, Ivan Jurkovics érsek, pápai nuncius, a Vatikán ukrajnai követe, Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, továbbá Magyarországról, Szlovákiából, Bulgáriából és Ukrajna különböző megyéiből érkezett püspökök, más egyházi méltóságok.

Romzsa püspök életművét méltatva Jozef Tomka bíboros kifejtette, hogy a leendő püspök egy anyagilag rendkívül szegény, de lelkiekben gazdag családban született, s az egész pályája során embertársai lelkiéletének gazdagítását, hitük erősítését tartotta életcéljának. Már az ungvári papnevelde diákjaként kitűnt szorgalmával, erős jellemével, sőt sportolóként is jeleskedett. Később tanárként egyengette a lelkészi pályára készülő fiatalok útját. A vallása iránti tántoríthatatlan hűségével és emiatt vállalt mártíromságával örökre beírta nevét az egyháztörténetbe. Adja isten, hogy a boldoggá avatott püspök emléke, szelleme meghonosodjék az itteni papnevelő intézmény falai között, hősi élete pedig legyen példaértékű minden hívő számára, mondta a bíboros.

A kegyeletteljes misét követően a püspök hamvait tartalmazó ereklyetartót bevitték az akadémiára, a menet pedig körbejárta az épületet, majd Milan Sasik megszentelte azt. Úgyszintén megszentelte az épülő templomot, amely Romzsa püspök nevét fogja viselni. A nap eseményéhez tartozik, hogy a papi akadémia második szintjén megnyílt Sütő János festőművész Kárpátalja fatemplomai c. kiállítása.

Barát Mihály

Ivan Jurkovics érsek, a Vatikán nemrég kinevezett új ukrajnai követe Jozef Tomka görög katolikus bíboros társaságában találkozott Ivan Rizakkal, a megyei állami közigazgatás elnökével. A találkozón jelen volt Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke és Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke.

A találkozón szó esett a kárpátaljai vallási felekezetek közötti viszonyról, a hatalom és az egyház együttműködéséről. Mint elhangzott, jelenleg megyénkben több mint másfél ezer vallási szervezet működik. A görög katolikus egyház 360, a római katolikus 82 egyházközséget tömörít. A vallási szervezetek számát tekintve Kárpátalja a negyedik helyen áll Ukrajnában, a lakosság számához viszonyítva pedig az első helyen. Megyénkben stabil a vallási helyzet. Mint Ivan Rizak rámutatott, az esetenként felmerülő konfliktushelyzeteket toleránsan kezelik és oldják meg. Jozef Tomka bíboros véleménye szerint mindez jó alapot teremt a további sikeres együttműködéshez. A görög katolikus egyház nyílt és őszinte párbeszédre szólít a különböző felekezetekkel, erősítette meg Ivan Jurkovics pápai nuncius. A találkozó végén Ivan Rizak hangsúlyozta, hogy a magas egyházi méltóságok kárpátaljai látogatása hozzájárul a felekezetek, továbbá az állam és az egyház közötti viszonyok további harmonizálásához.Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó