2004. június 26., szombat                                                Országos közéleti lap                                                93-94. (16 790-16 791.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Immár negyedik alkalommal történik, így akár ha-gyományosnak is mondható, hogy a beregszászi já-rásban az aratás kezdetét ökumenikus istentisztelettel és bensőséges ünnepséggel teszik emlékezetessé. »»

Akik figyelemmel kísérik az ungvári vasútállomás újjászületé-séről szóló tudósításainkat és fél-re is teszik ezeket a cikkeket, azok már egy tekintélyes dokumentum-halmazzal rendelkeznek a 2004-es év egyik legfontosabb kárpát-aljai építkezésének menetéről. »»

A közéletben szerepet vállaló, a közösségért ér-demben munkálkodó, sokak által vagy csupán szűk környezetben ismert, de tisztelt és megbecsült em-berek – köztisztviselők, politikusok, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, művészek, vállalkozók stb. – gyakran fejtik ki szakmai álláspontjukat, mondják el véleményüket az írott és elektronikus médiában. Tudjuk, miként gondolkodnak az aktuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készülnek... Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcslyuk című rovatunkban épp ezért kicsit másképp faggatjuk őket...
A Kulcslyuk mai vendége Peleskey Júlia, a Nagy-szőlősi Járási Farmerszövetség elnöke, az Olga feje-delemasszony-rendjel III. fokozatának kitüntetettje. »»

2004. június 4–6-án rendezték meg a lakiteleki Petőfi Sándor Művelődési Házban a gyermekszínját-szók idei nemzetközi találkozóját, amelyre az oroszi Kökörcsin kultúrcsoport tagjai, mint az idei Kárpátaljai Magyar Színjátszó Találkozó I. helyezettjei, illetve a vári és a muzsalyi csoport kaptak meghívást. »»

A beregszászi járás is szenvedő alanya volt a közelmúlt szélsőséges időjárásának. Leginkább He-tyen, Csonkapapi, Kaszony és Som lakosai szenved-tek károkat – tájékoztatta lapunkat Bihari András, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatás elnöke. A jégeső 1,5 –2 km-es sávban esett, majd Kovászót és Oroszit érintve a nagyszőlősi járásba húzódott át. »»

Arról már többször tájékoztattuk olvasóinkat, hogy Nagyberegen beindult egy olyan vállalkozás, melynek révén Kárpátalja e magyarlakta települése a világ szinte minden sarkában ismert. Elsősorban arról, hogy labdarúgó kapusok számára olyan kesztyűket varrnak, melyeket világcégek márkája díszít. »»

A május 8-i lapszámunk gazdasági oldalának egyik írásában Mitrovics István császlóci farmergazda elpanaszolta, hogy többek között azért kénytelen állatállományát felszámolni, a hústermelést szünetel-tetni, mert képtelen eladni a vágottjószágot. "Kigolyóz-ták" a piacról, nagy az összefonódás a felvásárlók és az értékesítők között. Vagyis hentesmaffia működik többek között Ungváron is. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó