2004. június 19., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 89-90. (16 786-16 787.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Kárpátalján ma 4 ezer orvos és közel 11 ezer fős egészségügyi személyzet dolgozik. »»

A kárpátaljai és a magyarországi közvéleményt évek óta foglalkoztatja az Ukrajna és Magyarország történelme közös érintőpontjaival kapcsolatos kérdés. »»

Immár két esztendeje, hogy a parlament által elfogadott költségvetési törvénynek megfelelően a megye helyett a járás feladatává tették a nagyszőlősi járás két nagyközségében, Királyházán és Tiszaúj-lakon működő tűzoltóalakulatok fenntartását. S mint akkor beszámoltunk róla, finanszírozási nehézségek miatt felszámolás fenyegette a két szertárt, míg csak a járási állami közigazgatás ki nem utalt 130 ezer hrivnyát a tartalékalapból a két alakulat számára, ami-ből már ki lehetett gazdálkodni a minimális munka-béreket. Nem került hát sor a bezárásukra. De miként is működik ma egyikük, a tiszaújlaki tűzoltóság? »»

dr. Ljáh László
A közéletben szerepet vállaló, a közösségért érdemben munkálko-dó, sokak által vagy csupán szűk környezetben ismert, de tisztelt és megbecsült emberek – köztisztvise-lők, politikusok, egészségügyi dol-gozók, pedagógusok, művészek, vállalkozók stb. – gyakran fejtik ki szakmai álláspont-jukat, mondják el véleményüket az írott és elektroni-kus médiában. Tudjuk, miként gondolkodnak az ak-tuális gazdasági, politikai, társadalmi helyzetről, mi foglalkoztatja őket, hol jártak legutóbb és hová készül-nek... Sokkal kevesebbet, olykor szinte semmit sem tudunk viszont magánéletükről. Kulcslyuk című rova-tunkban épp ezért kicsit másképp faggatjuk őket... »»

Buda Árpád
Mindössze röpke pár percet be-szélgettem a minap Buda Árpáddal, a sárosoroszi Barátság farmergaz-daság vezetőjével, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy meggyőződjek: egy rendkívül agilis, minden részletre o-dafigyelő emberrel, hogy úgy mond-jam, egy igazi karakán magyar virtussal állok szem-ben. »»

A Beregvidéki Múzeum két éve patinás épületben, az 1629-ben épült és közvetlenül a katolikus templom szomszédságában álló Bethlen-kastélyban, más né-ven Grófudvarban kapott helyet. Négy helyiségében a múzeum helytörténeti részlege, egyben a galéria mű-ködik. Ez utóbbiban most éppen Beregszász egyik híres szülötte, Garanyi József festőművész több mint harminc, a városnak ajándékozott festménye látható egy július 1-jéig nyitva tartó időszaki kiállítás kereté-ben. »»

A számmisztika világhírű ismerői a mai napig nem képesek dűlőre jutni abban, hogy a 13-as sze-rencseszám-e, vagy éppen ellenkezőleg. A 21-es ese-tében azonban ilyen vita nincs, mert azt mindenki egy-értelműen szerencseszámnak tekinti. Eklatáns példa erre a most 25 éves jubileumát ünneplő Ungvári Vil-lanymotorgyár, melynek alapítási dátuma: 1979. júni-us 21. Az eltelt negyedszázad mérföldköveiről Horváth Józseffel, az azóta részvénytársasággá alakult vállalat vezetőségének elnökével beszélgettünk. »»

A csoportmérkőzések második körével a vártnál előbb élesbe váltott a labdarúgó Európa-bajnokság küzdelemsorozata, hiszen egyes csapatok számára már nemcsak a továbbjutás reményének az életben tartása volt a tét, hanem megvan már az első búcsúzó is. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó