2004. június 15., kedd                                                             Országos közéleti lap                                                             87. (16 784.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) informatikai szakbizottságának szervezésé-ben beregszászi színhellyel Kárpátalján első alkalom-mal került sor e-Kárpátalja néven informatikai szak-mai napra. »»

Rendkívüli ajándékkal ér-keztek a festői szépségű Szoly-vára a magas rangú magyaror-szági, illetve helyi politikusok, közéleti személyek.
A vendégeket, köztük Szabó Vilmost, a Miniszterelnöki Hiva-tal (MeH) határon túli magyarok kérdésében illetékes politikai államtitkárát, Németh Jánost, a Külügyminisz-térium főosztályvezetőjét, Gajdos István parlamenti képviselőt, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökét, Szabó Ottót, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának főkonzulját Ivan Ivanovcsik, Reöthy János polgármester első helyettese fogadta. »»

A legkisebbek egy idő után a színpad elé tódultak, hogy táncolhassanak, ugrabugrálhassanak. Szüleik, nagyszüleik pedig kacaghattak, derülhettek, tapsolhat-tak. Volt min és miért. A leglényegesebb: valódi fiesz-ta-hangulat kerekedett a Kárpáti Igaz Szó Tiszapéter-falván rendezett Élő Újság interaktív rendezvényén. Szerkesztőségünk egyik legújabb kezdeményezését nagy örömmel fogadták a Tiszaháton élők is. A helyiek és a környékbeliek már hallottak az Élő Újságról, tud-ták, hogy a debütálás május elején Mezőváriban volt. A visszajelzésekből tudjuk, hogy nagyon kíváncsian várták: miről is szól, milyen is egy Igaz Szó élőben. »»

Pár perccel a tervezettnél korábban kezdődött a Vidnyánszky Attilával folytatott beszélgetésem – már úgy értve, hogy amint a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház felé tartottam, az épület előtti parkocskában összefutottam vele. Letelepedtünk egy padra, s már elő is húztam a magnót. »»

Muszka Mária
Az oktatás egyik fontos lánc-szeme, a szakmunkásképzés az elmúlt két évben teljes megrefor-máláson esett át. A volt szakkö-zépiskolák akkreditálása után az erre érdemeseket ipari líceumok-ká minősítették át. A megye 20 szakközépiskolájából 14-et líceum-má, 3-at felsőfokú ipari szakiskolává kvalifikáltak, míg 3 maradt a régi fokozatánál. »»

Jelentős és egyedülálló tárlat nyílt meg a Nyíregy-házi Jósa András Múzeum kiállítótermében, ahol a Kárpátaljai Megyei Boksay József Szépművészeti Mú-zeum tulajdonában lévő, XVIII–XX. századi magyar festőművészek eddig be nem mutatott remekművei-ben gyönyörködhetnek a szépet értékelő és szerető Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek egy hónapon át. »»

A kilencvenes évek elején nagyon sok települé-sen szűnt meg a sportélet. A gazdasági mélyrepülés ideje alatt egyetlen fillér sem jutott a sportra, de a tömeges elkeseredés közben amúgy sem sokaknak volt kedvük futballcsukát húzni és labdába rúgni. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó