2004. június 12., szombat                                                 Országos közéleti lap                                                 85-86. (16 782-16 783.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Bakó Sándor
Történt hajdanán, hogy egy újság-író interjút kért John Davison Rocke-fellertől, az akkori legnagyobb ameri-kai olajtröszt megalapítójától. Az olaj-mágnásnak csupán egyetlen kikötése volt: csak azt ne kérdezze, hogyan kereste meg az első millióját. »»

Nincs olyan lapszáma egyik sajtóorgánumunk-nak, amelyikkel ne bizonyítaná be, hogy "csupán" két újságszerkesztési alapkövetelménnyel áll hadilábon (most a sajtóetikáról ne essék szó): nevezetesen az operativitással és az objektivitással. Magyarra lefor-dítva, e napilapként megjelenő – egyik állandó jelleg-gel nálunk élő külföldi, lapkészítési ügyekben jártas ismerősöm jelzője szerint tízperces – hetilap több-nyire mindig az események után kullog, több napos, több hetes, másutt rég megjelent hírekkel eteti olva-sóit, s közben már-már csodálatra méltó módon ké-pes tényeket elhallgatni, elferdíteni, s hogy ne hasz-náljunk durva szavakat, bizony füllenteni is. »»

A kárpátaljai magyar telepü-lések túlnyomó többségében nem múlhat el a nyár falunap nélkül. Magyarországon már komoly ha-gyományai vannak e szabadtéri rendezvényeknek, több helyen már napokig tartó, nemzetközi jel-legű eseménnyé nőtte ki magát egy-egy falunap. Kárpátalján első ízben Csetfalván rendeztek faluna-pot, s a sikeren felbuzdulva egyre több település kap-csolódott be a kezdeményezésbe. »»

Érettségi vizsga közben toppantunk be a Szürtei Középiskolába, ahol a 42 végzős magyar nyelvből vizsgázott. A Szilágyság szülötte címmel Adyról írtak a tizenegyedikesek.
Zsoffcsák Klára igazgatónővel már a szobájában beszélgetünk az elmúlt tanév eredményeiről és a további tervekről. »»

A jelenlegi bonyolult gazdasági körülmények kö-zepette, ha valahol kiegyensúlyozott, jó eredmények születnek, akkor azt a kívülállók a külföldi beruházók aktivitásával, az államhatár közelségével, esetleg más tényezőkkel próbálják megmagyarázni. Így van ez az ungvári járás esetében is. De bizonyára másra – a kedvező feltételek megteremtésére, az infrastruktúra kiépítésére, a közutak rendbentartására stb. – is szük-ség van a sikerhez. Nézzük hát, hogyan látja a két európai uniós országgal határos ungvári járás a saját helyzetét. Mi az, amit sikerült elérni, és mi az, amin most is fáradoznak a járási vezetők. Ezekre és más kérdésekre válaszolt Szerhij Laponoh, az Ungvári Járási Állami Közigazgatás elnöke. »»

Legutóbbi helyszíni tudósításunk fotóján még csak a hatalmas tartóoszlopok és az emelkedni kezdő falak egyes részei meredeztek az ég felé az ungvári vasútállomás építkezésének felszíni részén. Két hét elteltével hatalmasat változott az arra járó szeme elé táruló kép. »»

Immár évek óta tartó örvendetes folyamat, a fej-lődés kétségbevonhatatlan jele, hogy megyénkben egyre több a korszerű számítógép és program. Elmúlt az idő, amikor holmi csodát láttak a komputerekben és csak szűk körben használták őket. »»

Az ungvári Avangard-stadionban 14 járási és vá-rosi tűzoltócsapat részvételével megyei tűzoltóver-senyre került sor, melyen részt vett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tűzoltócsapata is. »»

Sikerült! Kétéves szünet után ismét élvonalbeli futballcsapata lesz Kárpátaljának. A másodosztályú bajnokság utolsó előtti fordulójában az OSZK Zakar-pattya – vesztes állásból fordítva – bebiztosította régóta érlelődő felső ligás tagságát, s az utolsó játéknapon a bajnoki címet is elhódíthatja. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó