2004. június 8., kedd                                                              Országos közéleti lap                                                              83. (16 780.) szám


Kárpáti Igaz Szó
Június 6-án méltatták Ukrajnában az újságírók napját. Az ünneplés már csütörtökön megkezdődött, amikor a megyei testnevelési és sportfőosztály, vala-mint a művelődési dolgozók megyei szakszervezeti bizottsága szervezésében futballtornára került sor. Hét lapszerkesztőség kispályás focicsapata mérte össze erejét az ungvári Szpartak-stadionban, ahol – miként arról már beszámoltunk – lapunk csapata második helyezést ért el. »»

Az általános iskolák végzősei körében egyre nép-szerűbbek a kárpátaljai felekezeti líceumok. Az irántuk megnyilvánuló fokozott érdeklődést azzal érdemelték ki ezek a tanintézetek, hogy igen szép eredményeket tudnak felmutatni mind a képzés, mind a nevelés terén. A líceumok tanulói szinte minden tantárgyi vetélkedőn részt vesznek, s gyakran érnek el dobogós helyezéseket, ezzel is bizonyítva, hogy magas szintű oktatásban részesülnek. Fontos az, hogy a végzősök 90 százaléka tovább folytatja tanulmányait valamelyik felsőfokú tanintézetben. »»

A május elseje óta eltelt időszak, amióta szom-szédaink – Magyarország, Szlovákia és Lengyelország – az Európai Unió teljes jogú tagjaivá váltak, az aggodalmak ellenére nem jelent meg a választóvonal, nem ereszkedett le a vasfüggöny, hanem az együtt-működés tovább folytatódik. Hogyan? Milyen szinten? Erről fejti ki véleményét Nuszer Ernő, a megyei tanács elnökhelyettese, a Kárpátok Eurorégió elnökségi tag-ja. »»

Meglepetésekből sem volt hiány a megyei pont-vadászat két legutóbbi fordulójában. »»

A gépkocsival közlekedők gyakran találják magu-kat kellemetlen helyzetben. Leginkább akkor, ha a közlekedésrendészet járőre inti le a járművet. »»

Az autósok és a mezőgazdaságban gépekkel dolgozók észlelték eddig a leginkább, hogy az üzem-anyagárak országszerte, így Kárpátalján is, alig egy hét alatt az egekbe szöktek, elérték a kritikus felső határt. Az országos felháborodás orvoslására meg-kezdődtek az ellenintézkedések. »»

Az utca zajától kissé távolabb, magas fák között takaros épület bújik meg. A falán elhelyezett táblán a következő felirat olvasható: "Sárosoroszi Egészség-ügyi Központ. A Magyarországi Egészségügyi Társulat, a Kárpátaljai Református Egyház és a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal támogatásával felújítva 2002-ben". »»

Az elmúlt hétvégén, mintegy a küszöbönálló labdarúgó kontinensbajnokság előjátékaként, újra a válogatottak vették birtokukba a játéktereket. A leg-nagyobb figyelem természetesen a portugáliai részt-vevők főpróbáját kísérte, amelyen a szövetségi kapi-tányok utoljára mérhették fel legénységeik rajt előtti készenléti állapotát. »»

Mindössze négy nap maradt hátra a 2004-es lab-darúgó Európa-bajnokság nyitányáig. Szombaton a portugáliai Portóban, a Dragao Stadionban a Portu-gália–Görögország mérkőzéssel 18 órakor elkezdődik a 12. kontinensbajnokság küzdelemsorozata. »»
Minden jog fenntartva © 2004 Kárpáti Igaz Szó